มุ่งให้คำปรึกษาเพื่อผลตอบรับที่ดีเยี่ยมทางธุรกิจ

กฎหมายทางธุรกิจ

droit des affaires avocat d'affaire

เอชแอลจี มุ่งมั่นให้บริการผ่านเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจรและบริการด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มต้นด้วยการรับฟังและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญของเรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทหรือการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน สาขา หรืออื่น ๆ ที่คุณต้องการ เราจะอยู่เคียงค้างคุณเสมอ เราสามารถช่วยเหลือในประเด็นการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาเช่าทรัพย์เชิงพาณิชย์, ข้อตกลงผู้ถือหุ้นและสัญญาการเป็นหุ้นส่วน, การร่วมลงทุน และสัญยาพันธมิตรกลยุทธ์ในการร่วมลงทุนแบบอื่น ๆ, การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในแต่ละประเทศทั่วโลก, ทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองทางเทคโนโลยี, การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ, การครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย

ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยม ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป
โปรดเลือกสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้คุณ และกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
เพื่อการนำส่งข้อมูลที่ครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย (*)  Citizenship by Investment

  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเหมือง, การทำป่าไม้ และกฏหมายสิ่งแวดล้อม

  เอชแอลจี ให้คำปรึกษาทางกฏหมายด้วยความรวดเร็วและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำเหมือง ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทสำรวจ พัฒนาและปฏิบัติการ วิศวกรและผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุและบริการ เอชแอลจี สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานของรัฐ และบริษัทเหมือง หรือเป็นที่ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค ด้วยความเป็นผู้นำเกี่ยวกับธุรกิจการทำเหมืองในประเทศแคนาดา เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ลูกค้าของเราจึงได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างครอบคลุม

  Citizenship by Investment

  ประเด็นการค้าระหว่างประเทศ

  เอชแอลจี ให้คำปรึกษาและชี้แนะให้กับธุรกิจของคุณข้ามผ่านความซับซ้อนของกฎหมายของแต่ประเทศ งานด้านศุลกากร, การจัดเก็บภาษีและพิธีต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายและขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหมาย ด้วยความแตกต่างของกฎหมายระหว่างสองประเทศ เอชแอลจีให้คำปรึกษาครอบคลุมกฎหมายของทั้งสองประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่จะเกิดกับลูกค้าเมื่อต้องติดต่อรับคำปรึกษาจากหลายๆ บริษัท

  Citizenship by Investment

  การเช่าทรัพย์, ผู้ถือหุ้นและสัญญาการเป็นหุ้นส่วน, การร่วมลงทุน และกลยุทธ์ในการร่วมลงทุนแบบอื่น ๆ

  เอชแอลจีให้คำแนะนำทางกฏหมายโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่สมเหตุสมผล เช่นเดียวกับ การแนะนำทางออกใหม่ ๆ สำหรับการแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ง่าย ๆ หรือมีความซับซ้อนมาก เราสามารถดำเนินการติดต่อทางธุรกิจและจัดทำสัญญา, ร่างข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่าย/อนุญาตให้จำหน่าย, วางโครงสร้างขององค์กร, หุ้นส่วนและทรัสต์, การเข้าซื้อกิจการ และการจัดการธุรกิจภาคเอกชน, การจัดตั้งกิจการร่วมค้า และสัญญาผู้ถือหุ้น

  Citizenship by Investment

  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในแต่ละประเทศทั่วโลก

  จากประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี (คอมมอนลอว์) และประเทศปลอดภาษีไปจนถึงประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย เราให้บริการและช่วยเหลือคุณได้ในการจัดตั้งบริษัท

  Citizenship by Investment

  ทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองทางเทคโนโลยี

  หลายครั้งที่ภาคธุรกิจไม่มีความเข้าใจเพียงพอถึงส่วนได้เสียของทรัพย์สินทางปัญญา เพราะกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพราะความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการอนุญาตให้จำหน่ายจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำ ทีมของเอชแอลจี ให้คำแนะนำที่ชัดเจน, ป้องกัน, การโอน, การอนุญาตและบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การร่างและการเจรจาสัญญาต่าง ๆ ซึ่งกำหนดขอบเขตและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิการเป็นเจ้าของและข้อตกลงในการใช้หรือการโอน, ตั้งแต่สิ่งที่เปิดเผยและเข้าใจได้ง่ายไปจนถึงสัญญาการอนุญาที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับสิทธิต่าง ๆ อย่างอื่น และครอบคลุมไปถึงข้อกำหนดและข้อตกลงต่าง ๆ กุญแจสำคัญของการปกป้องทรัพย์สิญทางปัญญาคือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

  Citizenship by Investment

  การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ

  เอชแอลจี มีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความยุ่งยากซับซ้อนของการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ เราสามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดในการทำข้อตกลงของลูกค้า

  Citizenship by Investment

  การครอบครองอสังหาริมทรัพย์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  เอชแอลจี มีความเชี่ยวชาญและมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในการให้บริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนผู้ขายและผู้ซื้อ ผู้ให้เช่าและผู้เช่า สถาบันการเงินและเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเชี่ยวชาญในการวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศรวมถึงการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างแดน เอชแอลจี ให้คำมั่นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณจะตรงเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณของคุณอย่างแน่นอน

  ความเชี่ยวชาญของเรา

  Due Diligence Service citizenship-by-investment programs

  DUE DILIGENCE SERVICE – DRIVING TRUST AND TRANSPARENCY

  HLG Due Diligence Service ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่…
  Immigration Law, Citizenship by Investment

  การโยกย้ายถิ่นฐาน

  กฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน การโยกย้ายถิ่นฐานหรือการย้ายประเทศนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ในฐานะสำน…
  Soluções Personalizadas

  ลูกค้ารายบุคคล

  บริการสำหรับลูกค้ารายบุคคล การให้คำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน เอชแอลจี พร้อมให้คำแนะนำที่ชัดเ…