ความเชี่ยวชาญของเรา

Bastien Treclat Harvey Law Group Citizenship by Investment

การลงทุนและธุรกิจทางด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน

ทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ธุรกิจหรือส่วนบุคคล เอชแอลจี สามารถให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และช่วยให้คุณก้าวไปอย่างมั่นคงและถูกต้อง

กฎหมายทางธุรกิจ

เราให้บริการครอบคลุมครบวงจรในการจัดตั้งบริษัท, สำนักงานผู้แทนหรือสาขา

Bastien Treclat Harvey Law Group Citizenship by Investment
Harvey Law Group Citizenship by Investment

การให้บริการสำหรับลูกค้ารายบุคคล

เอชแอลจี สามารถให้คำแนะนำในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การวางแผนมรดก การวางแผนด้านภาษี และโครงสร้างภาษี การลงลายมือรับรอง (โนตารี) และการพิสูจน์อัตลักษณ์ (Indentification) ที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านการฟอกเงิน เราตระหนักถึงปัญหาในหลากหลายด้านที่ลูกค้าพบเจอ นี่คือเหตุผลที่เรามอบทางออกที่สอดคล้องกับปัญหาโดยตรงให้กับลูกค้าของเรา