ร่วมงานกับเรา

โอกาสในการทำงาน

ด้วยประสบการณ์เกือบ 3 ทศวรรษ ของผู้เชี่ยวชาญของเรา เฮชแอลจีมองเห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ภายในองค์กร นั่นคือทีมงานมืออาชีพ ทีมงานทั่วโลกของเรา สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและการรวมตัวกัน จากการได้รับการสนับสนุน และการคงไว้ของความสามารถที่โดดเด่น

เฮลแอลจีใช้แนวคิดในการบริหารแบบ Polycentric คือ แนวคิดในการบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศ ด้วยนโยบายที่ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เป็นการปรับธุรกิจให้เข้ากับประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน และยกระดับความหลากหลายในฐานะของบริษัทระดับสากล เพื่อให้คำแนะนำเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหา และการให้บริการทางด้านกฎหมายที่ซับซ้อน เราปรับตัวเราเองให้เข้ากับวัฒนธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทีมงานของเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการรับรองด้านความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ เฮชแอลจีจึงเสนอโอกาสในการเติบโตทั้งในแบบบุคคลและมืออาชีพให้แก่พนักงานของเรา ด้วยหลักการเหล่านี้ทำให้เรารักษาผู้ที่มีความสามารถสูงและทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทระดับสากล

เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

Hong Kong

Philippines

Vietnam

Thailand

Indonesia

Cambodia

UK