ร่วมงานกับเรา

โอกาสในการทำงาน

ด้วยประสบการณ์เกือบ 3 ทศวรรษ ของผู้เชี่ยวชาญของเรา เฮชแอลจีมองเห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ภายในองค์กร นั่นคือทีมงานมืออาชีพ ทีมงานทั่วโลกของเรา สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและการรวมตัวกัน จากการได้รับการสนับสนุน และการคงไว้ของความสามารถที่โดดเด่น

เฮลแอลจีใช้แนวคิดในการบริหารแบบ Polycentric คือ แนวคิดในการบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศ ด้วยนโยบายที่ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เป็นการปรับธุรกิจให้เข้ากับประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน และยกระดับความหลากหลายในฐานะของบริษัทระดับสากล เพื่อให้คำแนะนำเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหา และการให้บริการทางด้านกฎหมายที่ซับซ้อน เราปรับตัวเราเองให้เข้ากับวัฒนธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทีมงานของเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการรับรองด้านความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ เฮชแอลจีจึงเสนอโอกาสในการเติบโตทั้งในแบบบุคคลและมืออาชีพให้แก่พนักงานของเรา ด้วยหลักการเหล่านี้ทำให้เรารักษาผู้ที่มีความสามารถสูงและทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทระดับสากล

เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

Hong Kong

The key responsibilities of the Senior Associate are:

to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities; to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Philippines

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Vietnam

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Thailand

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

The Administrative Assistant is mainly responsible for running and coordinating the day-to-day administrative duties of an HLG’s office in Bangkok, Thailand.

The overall responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably Immigration Investment and Corporate Services, in Thailand and may, as required, cover other geographical locations worldwide in alignment with the evolution of the Company’s business strategy and organization development.

Indonesia

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

The Administrative Assistant is mainly responsible for running and coordinating the day-to-day administrative duties of an HLG’s office in Bangkok, Thailand.

Cambodia

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

UK

The key responsibilities of the Lawyer are:

 • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
 • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

USA (MIAMI – FLORIDA)

I: Job Summary

Harvey Law Group (HLG) is looking for a Business Development Manager to be based in our Miami, Florida office in the USA, to support the USA Managing Attorney and our Global and Managing Parters. They will develop new business leads and maximize conversion rates in their assigned region in alignment with the evolution of the Company’s business strategy and organization development.

II: Key Duties and Responsibilities

 • Promote Immigration programs to local agents, introducers, consultants and prospects, and covert where possible into new business;
 • Source, screen, and develop a pipeline of potential clients through different activities (cold calling, networking events, agents/referrers, personal relationships, etc.);
 • Act as the Immigration expert and deliver professional client and consultation services to ensure their objectives are met;
 • Follow through each case and, with the support of HLG lawyer(s), manage the application process for all immigration cases, and take initiative to update the clients on the progress;
 • Support the Marketing team with event coordination and client invitation;
 • Participate in Company’s general activities such as seminars, events, training sessions, etc.;
 • Be responsible for personal KPI and targets;
 • Assist in any other ad hoc projects as directed by the operations manager, managing partners and attorneys, especially in company operations and maintaining office systems.

III: Know-how and Competency Requirements

 • Minimum Relevant Experience: 5+ years
 • Minimum Supervisory Experience: N/A
 • Minimum Academic Requirement: Bachelor’s Degree
 • Major Subject: Business Administration, Marketing, Law, Legal Services, or similar
 • Required Written Language: Fluent English required; Spanish is preferred
 • Required Oral Language: Fluent English required; Spanish is preferred

Required Skills: Computer skills and knowledge of relevant software (MS Office Word, Excel and PowerPoint); Have business awareness and be client focused