รับสัญชาติเกรเนดาผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนซื้อสัญชาติประเทศเกรเนดาในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเกรนาดา (Grenada) เป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนทำการลงทุนผ่านโปรแกรมการลงทุนเพื่อแลกกับการยื่นขอสัญชาติเกรนาดาแบบถาวรเพิ่มมากขึ้น  โปรแกรมนี้จัดตั้งโดยรัฐบาลเกรนาดา ทำให้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่น่าเชื่อถือและได้ความสนใจจากนักลงทุน โดยเป้าหมายของรัฐบาลเกรเรดาคือต้องการเปิดโอกาสให้เหล่านักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ ทางเลือกการลงทุนของโปรแกรมนี้มีรูปแบบทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย เช่น การลงทุนในรูปแบบการบริจาคเงินให้กับกองทุนของรัฐบาล การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบหุ้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการและความเหมาะสมสำหรับตัวเองและครอบครัว

ลงทุนซื้อสัญชาติประเทศเกรเนดา

เกรนาดา (Grenada) เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ใน Western Hemisphere รองจากเซนต์คิตส์และเนวิส ภายในประเทศมีความอุดมสมบรูณ์ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น ชายฝั่งทะเลที่สวยงาม หมู่เกาะสวรรค์ และประเทศเกรนาดามีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจโรงแรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเกรเนดา (Grenada Citizenship-by-Investment Program) ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศเกรเนดา โดยให้สิทธิพิเศษในการให้สัญชาติเกรเนดาและหนังสือเดินทางเกรเนดาแก่นักลงทุนและครอบครัวของพวกเขา ด้วยการลงทุนในโปรแกรมนี้ นักลงทุนสามารถโยกย้ายถิ่นฐานมาพักอาศัยในเกรนาดา และเพลิดเพลินกับผลประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้จากการมีสัญชาติในประเทศนี้  ซึ่งนักลงทุนและครอบครัวของจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพลเมืองเกรนาดาหลังจากลงทุนผ่านโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูง จากสิทธิพิเศษที่ได้รับทำให้นักลงทุนและครอบครัวมีโอกาสเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และการได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง รวมถึงนักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่รัฐบาลมอบให้ เช่น การยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักลงทุนและครอบครัวจะสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเดินทางและสิ่งอื่นๆได้แม้จะไม่เคยไปท่องเที่ยวหรือพักอาศัยในเกรเนดาเลยก็ตาม

หนังสือเดินทางเกรนาดาจะช่วยเพิ่มอำนวยความสะดวกและให้อิสระในการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆโดยไม่ต้องขอวีซ่ามากกว่า 140 ประเทศ กรณีที่ท่านเป็นนักลงทุนชาวไทยหนังสือเดินทางของไทยให้สิทธิ์ในการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า 34 ประเทศ อิสระในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นช่วยให้คุณเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวกแบบไม่ต้องของวีซ่ารวมแล้วมากกว่า 174 ประเทศ  นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น  การพักอาศัย หรือการเข้าร่วมธุรกิจในประเทศที่เป็นสมาชิกของ CARICOM และสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีในกลุ่มแคริบเบียน รวมถึงประเทศสัมพันธมิตรของเกรนาดา เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ซึ่งนักลงทุนก็สามารถเดินทางเข้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้สะดวกขึ้นจากการที่ท่านถือหนังสือเดินทางเกเนดา จะเห็นได้ว่าหนังสือเดินทางเกรนาดาเป็นหนึ่งในหนังสือเดินทางที่แข็งแกรงและมีประโยชน์ต่อผู้ถือครอง

ENQUIRE NOW  Share this article

  การลงทุนในโปรแกรมเกรเนดาของนักลงทุนต่างชาติ

  รูปแบบการลงทุนที่เป็นกระแสนิยมในกลุ่มนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่มีกำลังทรัพย์ในปัจจุบัน รูปแบบการลงทุนแรกๆที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือ การลงทุนในรูปแบบหุ้น เนื่องจากนักธุรกิจเล็งเห็นว่าการลงทุนในหุ้นนั้นมีความเติบโตและมีผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าสูง 

  ซึ่งรัฐบาลเกรเนดาได้เปิดทางเลือกการลงทุนรูปแบบหุ้นเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนภายใต้โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติสองเกรนาดา ทางรัฐบาลมีทางเลือกให้นักลงทุนสามรถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบหุ้น (Share Investment Real Estate) ด้วยราคาการลงทุนรูปแบบหุ้นเริ่มต้นที่  200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังลงทุนนอกจากท่านจะได้ผลตอบแทนการลงทุน คุณยังจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่รัฐบาลมอบให้สำหรับนักลงทุนและครอบครัวของนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด ที่สำคัญหลังจากที่ท่านทำการลงทุนสำเร็จท่านจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากหนังสือเดินทางได้เลยถึงแม้ท่านจะยังไม่เคยไปท่องเที่ยวหรือไปพักอาศัยในประเทศเกรนาดาเลยก็ตาม เห็นได้ว่าการลงทุนในการซื้อสัญชาติเกรนาดาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการอิสระในการท่องเที่ยว การทำธุรกิจในต่างประเทศ 

  เงื่อนไขการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบหุ้น (Share Investment Real Estate)

  • ลงทุนแบบหุ้นในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
  • ถือครองสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรมเกรนาดาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายการลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ค่าธรรมเนียมการยื่นสมัคร ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่นๆ

  **คุณสามารถดูรายละเอียดทางเลือกการลงทุนของโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเกรนาดาแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ https://th.harveylawcorporation.com/grenada-citizenship-by-investment-program/ **

  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการลงทุนเหล่านี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงแผนการเงิน วัตถุประสงค์ส่วนตัว และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเช่นกัน เรารู้ว่าการลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายๆ เนื่องจากการลงทุนมีค่าใช้จ่ายที่สูง การตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชนืตอบแทน สิทธิพิเศษ หรือสัญชาติของประเทศอื่นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

   เราบริษัท Harvey Law Group (HLG)  สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ที่มีประสบการณ์ช่วยดูแลนักธุรกิจ นักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศให้ความต้องการของพวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์มากมากกว่า 30 ปี

   Harvey Law Group (HLG)   สามารถช่วยให้ปรึกษาแนะนำคุณเกี่ยวกับโยกย้ายสัญชาติผ่านโปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโปรแกรมที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลแต่ละประเทศ  เรามีทีมกฎหมายและทีมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการโยกย้ายสัญชาติผ่านการลงทุนที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

  หากสนใจท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่

  HLG (Thailand)
  อาคารเอ็มไพร์ 1 ชั้น 29 ห้อง 2904
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรเพื่อสอบถามหรือนัดจองคิวเข้ารับคำปรึกษา ได้ที่ เบอร์ +66 2 670 1848 

  ศึกษารายละเอียดของโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่

  https://th.harveylawcorporation.com/grenada-citizenship-by-investment-program/

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  โปรแกรมการลงทุนขอสัญชาติที่สองของประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

  ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา นอกจากนี้ยังมีสถานท…
  Saint Kitts

  เจาะลึก เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง

  เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง ปัจจุบันนักธุรกิจและนักลงทุนที่มี…