กีโยม แมทซ์

Harvey Law Group - Cabinet d'avocats - Law Firm

กีโยม แมทซ์

หุ้นส่วน – เอชแอลจี

https://www.linkedin.com/in/guillaumematz

กีโยม แมทซ์

หุ้นส่วน – เอชแอลจี

กีโยมมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการเปิดบัญชีในต่างประเทศกับบริษัทมากมาย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้มีรายได้สูงในเรื่องของการจัดการความมั่งคั่ง