บาสเตียน เทรลแคท

Harvey Law Group - Cabinet d'avocats - Law Firm

บาสเตียน เทรลแคท

กรรมการผู้จัดการ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา

บาสเตียน เทรลแคท

กรรมการผู้จัดการ – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทนายความนักลงทุนต่างชาติในฮ่องกง (ฝรั่งเศส)

บาสเตียน ดูแลเอชแอลจี สาขาพม่า ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทและการลงทุน