เทคนิคการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสให้คุณได้รับสิทธิการพำนักแบบยาวๆ

เทคนิคการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสให้คุณได้รับสิทธิการพำนักแบบยาวๆ

ก่อนที่คุณจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ คุณจะต้องมีการเตรียมตัวในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรม สภาพอากาศ การเตรียมตัวแพ็คกระเป๋า แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พลาดไม่ได้ คือ เรื่องการทำเอกสารหนังสือเดินทางและการยื่นขอวีซ่า 

การยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศนับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับชาวเอเชียบางกลุ่ม เนื่องจากการขาดความพร้อมในการเตรียมเอกสารจึงมักถูกเจ้าหน้าที่ศูนย์วีซ่าตีเอกสารกลับมาได้

บทความนี้้ขอแนะนำเทคนิคในการเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส ที่จะทำให้คุณมีพร้อมในการไปยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสกับเจ้าหน้าที่ สามารถมั่นใจได้เลยว่าหากคุณทำตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน เปอร์เซ็นต์ที่วีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัตินั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส

 • แบบฟอร์มเอกสารที่ตรงตามประเภทที่ต้องการสมัคร
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจริง พร้อมกับถ่ายสำเนาเอกสารทุกหน้า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงแบบทางการ  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ

** รูปภาพขนาดความกว้าง 3.5 ซม.* ความยาว4.5 ซม.

** รูปภาพที่นำมาใช้ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่มาทำการยื่นเรื่อง

 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 18ปี) ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
  ** เอกสารแปลภาษาอังกฤษมายื่นพร้อมคู่สำเนาฉบับภาษาไทย 
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ
 • หลักฐานการจองที่พักในประเทศโปรตุเกส เช่น หลักฐานการจองโรงแรม

**  เอกสารการจองที่พักจำเป็นต้องระบุชื่อ นามสกุลผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษ

 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท 
 • หลักฐานทางการเงิน โดยต้องทำการยื่นเอกสารรายการเดินบัญชี (Bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  **อายุเอกสารไม่เกิน 7 วันก่อนยื่นเอกสาร นับจากวันนัดยื่นเอกสารย้อนหลัง
 • หลักฐานรับรองการทำงาน เช่น เอกสารที่ได้รับรองสถานะจากหัวหน้างาน

โดยต้องระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาอายุการทำงาน เอกสการการลา และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง กรณีที่ท่านเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน หรือข้าราชการ

** อายุเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร**

 • หลักฐานการจดทะเบียนธุรกิจ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ที่มีกิจการส่วนตัว

** ต้องมีเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

** อายุเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร**

 • หลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบรับรองสถานะการศึกษาจากสถาบัน กรณีที่ท่านยังเป็นนักเรียน / นักศึกษา

** อายุเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร**

 • แผนการเดินทางที่ท่านกำหนดไว้ในประเทศโปรตุเกส เช่น แผนที่ระบุสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไป หรือหากมีการไปร่วมกิจกรรมที่ถูกเชิญไปท่านก็สามารถนำมาโชว์ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูได้ ณ วันที่มาดำเนินการ

ENQUIRE NOW

  Share this article

  สถานที่นัดหมายยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส สามารถทำได้ที่ทีแอลเอสคอนแทค (TLS Contact)

  สถานที่ตั้ง : อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  วันหยุดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า : วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามสถานทูตโปรตุเกส            

  ระยะเวลาดำเนินการพิจารณนาคำร้อง 

  • ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนับจากวันที่ยื่นเรื่อง

   การรับหนังสือเดินทางวีซ่าสำหรับคำร้องที่ได้รับการอนุมัติ

               โดยหลังจากที่หนังสือเดินทางวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติและถูกส่งกลับมาที่ศูนย์วีซ่า ทางระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ท่านทราบผ่านการส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ จากนั้นท่านสามารถดำเนินการเพื่อเข้ารับหนังสือเดินทางวีซ่าของท่าน โดยวิธีการรับหนังสือเดินวีซ่า จะแบ่งได้ 3 วิธีดังนี้

  1.       สามารถเข้ารับเอกสารด้วยตัวเอง ณ ศูนย์วีซ่า
  2.       สามารถให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน ณ ศูนย์วีซ่า

  **กรณีนี้ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

            หนังสือมอบอำนาจที่ระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้รับแทนให้ชัดเจน พร้อมการเซ็นอนุมัติกำกับจากผู้สมัคร

            สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่มีการเซ็นอนุมัติ

  1.       สามารถรับเอกสารทางไปรษณีย์แบบด่วน

             ทางศูนย์จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้บนเอกสารในวันที่มายื่นขอวีซ่า

    หากคุณต้องการทราบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องนี้ สำนักงานกฎหมาย HLG  (Harvey law corporation)  พร้อมช่วยดูแลคุณ เราสามารถตรวจเช็คความพร้อมให้คุณได้ รวมถึงแนะนำโปรแกรมวีซ่าดีๆที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเซียหรือโซนยุโรปเราก็ช่วยดูแลให้คุณได้ เพราะเรามีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

  หากสนใจท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่
  อารคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 229 ห้อง 2904
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ +66 2 670 1848

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติในหมู่เกาะแคริบเบียน
  โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติในหมู่เกาะแคริบเบียน

  โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติในหมู่เกาะแคริบเบียน

  โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติที่ดีที่สุดในหมู่เกาะแคริบเบียน โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซ…
  การยื่นขอสัญชาติผ่านการลงทุน
  การยื่นขอสัญชาติผ่านการลงทุน

  การพำนักในต่างประเทศและการยื่นขอสัญชาติผ่านการลงทุนกำลังได้รับความนิยมในชาวอินเดีย ฉันสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร?

  ในประเทศอินเดียมีเอเจนซีจำนวนมากที่ให้บริการด้านถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศและให้บริการด้านการขอสัญชาติท…