เจาะลึก เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง

เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง

ปัจจุบันนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีกำลังทรัพย์จากหลายประเทศนิยมหันมาสนใจเรื่องสัญชาติที่สองมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการถือสัญชาติที่สองนั้นมีหลายประการ เช่น การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพราะหากพวกเขาถือสัญชาติที่สองเขาจะได้รับหนังสือเดินทางของประเทศเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ผู้ที่ถือสัญชาติสองจะได้สิทธิพิเศษด้านการนำพักอาศัย หรือสิทธิบางประการของพลเมืองในประเทศนั้น

Saint Kitts

หนังสือเดินทางเล่มที่สองสัญชาติเซนต์คิตส์และเวนิส

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเซนต์คิตส์และเวนิส เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในทะเลแคริบเบียนที่เก่าแก่ที่สุด นักลงทุนจำนวนมากนิยมขอสัญชาตินี้เป็นสัญชาติที่สองเนื่องจากหนังสือเดินทางของสัญชาติเซนต์คิตส์ถูกขนานนามว่าเป็นหนังสือเดินทางเล่มที่สองที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักลงทุน ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางเล่มนี้จะสามารถเดินทางเข้าออกได้มากกว่า 150 ประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือก็ทำเพียงแค่การยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ โดยประเทศที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า ประกอบไปด้วย สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ยูเครน อัลบาเนีย เม็กซิโก กลุ่มประเทศเชงเก้น และอีกหลายๆประเทศในอเมริกาใต้ นอกจากนี้ท่านจะได้รับสิทธินำพักใน UK ได้นานถึง 180 วัน และนำพักใน EU ได้นานถึง 90 วัน

ในกลุ่มประเทศแถบแคริบเบียนประเทศเซนต์คิส์และเวนิสนับว่าเป็นประเทศที่มีนักลงทุนทำการลงทุนภายใต้โปรแกรมวีซ่านี้  ดูได้จากการที่โปรแกรมลงทุนเพื่อสัญชาติเซนต์คิตส์และเวนิสถูกโหวตให้เเป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปี 2022 สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าโปรแกรมนี้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนี้ คือ ท่านจะต้องเป็นผู้ที่อายุครบ 18 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม โดยการยื่นเรื่องเอกสารจะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยการส่งเอกสารใบสมัครต้องทำผ่านองค์กรที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล แต่ทางรัฐบาลเซนต์คิตส์และเวนิสไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขทางด้านภาษา ไม่มีข้อกำหนดการเข้าพักในประเทศ ไม่มีข้อกำหนดทางด้านการศึกษา ไม่มีการตรวจวัดประสบการณ์ทางด้านการบริหารหรือประวัติการทำงานของนักลงทุน ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ลงทุนในโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเซต์คิตส์และเนวิส ทางรัฐาลไม่มีข้อกำหนดเรื่องการเข้าพักในประเทศ หมายความว่าแค่คุณลงทุนคุณก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษที่รัฐบาลจัดเตรียมให้ได้เลยถึงจะไม่มาพักอาศัยในประเทศนี้

ข้อดีของการได้รับสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

การลงทุนในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบและใช้ความคิดเป็นอย่างดี ซึ่งก็รวมถึงการงลงทุนในโปรมแกรมของ St. Kitts and Nevis เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มาก สำหรับนักลงทุนที่ทำการยื่นขอวีซ่าผ่านโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเซนต์คิตส์และเวนิสสำเร็จ ท่านจะได้รับสิทธิในการนำพักอาศัย ทำงาน ทำการศึกษา ภายในเซนต์คิตส์และเวนิสและประเทศในกลุ่มสมาชิก CARICOM (สมาคมการค้าเสรีแคริบเบียน จะประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมด 15 ประเทศ ) เมื่อนักลงทุนปฎิบัติตามเงื่อนไขจนได้รับสัญชาติ สัญชาติที่ได้รับนี้เป็นสัญชาติแบบตลอดชีพ โดยท่านยังสามารถส่งต่อสัญชาตินี้ไปยังลูกหลานได้ นอกจากนี้  ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของนักลงทุนสามารถเข้าร่วมโปรแกรมและรับสิทธิประโยชน์ได้ถ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้

1).  คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2). บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ยังโสด ไม่ได้ทำการสมรส และไม่มีบุตร

3). พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป

4). พี่น้องที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

ENQUIRE NOW  Share this article

  ทางเลือกลงทุนสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

  โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสมีหลายทางเลือกให้นักลงทุนเลือกลงทุนตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่ไม่มีพันธะทางครอบครัว หรือนักลงทุนที่เป็นครอบครัวใหญ่ทางรัฐบาลก็ได้จัดรูปแบบการลงทุนไว้รองรับ ในส่วนของการลงทุนทางรัฐบาลเซนต์คิตส์และเนวิสมีให้เลือก 2 แบบ คือ การลงทุนด้วยการบริจาคเงินให้กองทุนของรัฐบาล และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 

  ทางเลือกที่ 1 คือ การบริจาคให้กองทุนของรัฐบาล มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ผู้สมัครเดี่ยว
   : เงินบริจาคเริ่มต้นที่ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. ผู้สมัครและคู่สมรส
   : เงินบริจาคเริ่มต้นที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  3. ผู้สมัครและผู้ติดตามที่อยู่ภายใต้การดูแลไม่เกิน 3 คน
   : เงินบริจาคเริ่มต้นที่ 170,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  4. ผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุไม่เกิน 18 ปี
   : เงินบริจาคเริ่มต้นที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  5. ผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุเกิน 18 ปี
   : เงินบริจาคเริ่มต้นที่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

  ทางเลือกที่ 2  คือ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

   1. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

                     เงื่อนไขการลงทุน

  • ท่านต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
  • ท่านต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการลงทุนอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป 
  • ท่านต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้, ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่น ๆ 
   1. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ

    เงื่อนไขการลงทุน
  • ท่านต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
  • ท่านต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการลงทุนอย่างน้อย 5  ปีขึ้นไป 
  • ท่านต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด  เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้, ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่น

  Harvey Law Group (HLG) สำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถินฐานผ่านการลงทุนข้ามชาติ เรารู้ว่าการตัดสินใจโยกย้ายถิ่นฐานหรือการลงทุนในต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้การตัดสินใจที่รอบคอบ ดังนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการโยกย้าย พร้อมทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านการโยกย้ายถิ่นฐานมาเป็นที่ปรึกษาแนะนำย่อมดีกว่า ซึ่ง HLG พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและช่วยดูแลคุณตลอดการดำเนินการ เราสามารถช่วยคุณดูและวิเคราะห์โปรแกรมแต่ละประเทศที่คุณสนใจ รวมถึงแนะนำโปรแกรมวีซ่าการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

  หากสนใจท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ HLG (Thailand)
  อาคารเอ็มไพร์ 1 ชั้น 29 ห้อง 2904
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://th.harveylawcorporation.com/st-kitts-nevis-citizenship-by-investment-program/

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  โปรแกรมการลงทุนขอสัญชาติที่สองของประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

  ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา นอกจากนี้ยังมีสถานท…