โปรแกรมการลงทุนขอสัญชาติที่สองของประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา นอกจากนี้ยังมีสถานที่อำนวยความสะดวกที่ได้มาตราฐานไว้รองรับพลเมืองในประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสูง บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่มีกำลังทรัพย์เพราะถ้าท่านลงทุนในโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ไม่ว่าจะลงทุนในรูปแบบการบริจาคให้กองทุนรัฐบาล หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเทียบเท่ากับพลเมืองในประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา และถึงแม้ท่านไม่ได้พักอาศัยในประเทศท่านก็ยังสามารถใช้สิทธิพิเศษจากการถือครองพาสปอร์ตแอนติกาแอนด์บาร์บูดาได้ โอกาสที่ดีเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้ให้แค่นักลงทุน แต่ทางรัฐบาลยังอนุมัติให้ครอบครัวของนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถใช้สิทธิพิเศษต่างได้เทียบเท่ากับนักลงทุนเลย กรณีที่นักลงทุนทำการลงทุนอย่างถูกต้องเป็นระยะเวลาต่อเนื่องครบตามกำหนดของรัฐบาลจนท่านได้ถือสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ในอนาคตสัญชาติแอนด์ติกาแอนด์บาร์บูดาก็จะถูกส่งต่อไปยังลูกหลานที่มีสายเลือดเดียวกันกับท่านโดยอัตโนมัติ

ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ที่มีสมาชิกมากกว่า 164 ประเทศ  ซึ่งเหล่าประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศเป็นการลดอุปสรรคทางการลงทุน นักธรุกิจจากแต่ละประเทศจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธรุกิจที่เท่าเทียมกัน

ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา

วีซ่าการลงทุนแอนติกาแอนด์บาร์บูดา (Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้นักลงทุนที่มีกำลังทรัพย์สามารถขอรับสิทธิ์ในการนำพักอยู่ในประเทศแอนด์บาร์บูดาได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ยื่นขอวีซ่าต้องทำการลงทุนในโครงการที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

จากการสำรวจโปรแกรมวีซ่าการลงทุนแอนติกาและบาร์บูดาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักลงทุน เนื่องจากนักลงทุนมองหาโอกาสทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูง โดยผลตอบแทนที่พวกเขาต้องการไม่ใช่แค่การได้รายได้จากการลงทุน แต่อีกหนึ่งผลประโยชน์ที่นักลงทุนเล็งเห็นความสำคัญว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนก็คือ สิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการถือสัญชาติแอนด์ติกาแอนด์บาร์บูดา ไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนและครอบครัวของเขาจะได้รับการดูแลเทียบเท่ากับพลเมืองในประเทศจากรัฐบาล หรือการที่เขาสามารถใช้คุณสมบัติพิเศษจากพาสปอร์ตแอนติกาแอนด์บาร์บูดาในการเพิ่มอิสระในการเดินทาง ซึ่งสิทธิพิเศษเหล่านี้พวกเขาจะได้รับและใช้งานได้แม้จะไม่ได้เข้ามาพักอาศัยในประเทศก็ตาม  ทำให้การลงทุนในโปรแกรมนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีกำลังทรัพย์

ประโยชน์จากการถือครองสัญชาติแอนิกาแอนด์บาร์บูดา : 

โปรแกรมวีซ่าการลงทุนแอนติกาแอนด์บาร์บูดาได้รับความนิยม เนื่องจากโปรแกรมมีการออกแบบทางเลือกการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะกับนักลงทุน โดยระหว่างการลงทุนนักลงทุนจะได้สิทธิพิเศษด้านการเดินทางระหว่างประเทศให้ท่านมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ผู้ที่ได้รับวีซ่าการลงทุนแอนติกาและบาร์บูดาจะสามารถพักอาศัยและทำงานในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา แถมท่านยังสามารถนำพักอาศัยและทำงานในประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าเสรีแคริบเบียน( CARICOM ) ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ประเทศ  เช่น  โดมินิกา เกรเนดา เซนต์คิตส์และเนวิส เป็นต้น

ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดามีระบบกฎหมายที่มั่นคงและเป็นธรรม เนื่องจากระบบกฎหมายมีความเสถียร และคุณสมบัติของสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดาที่ดึงดูุดนักลงทุนจากหลายประเทศ ก็คือ สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง เพราะผู้ที่มีสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาสามารถเดินทางอย่างอิสระไปได้มากกว่า 150 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถทำการยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ในบางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย  นั่นหมายความว่าคุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว หรือทำธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือรัฐบาลอนุมัติให้ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดาที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้สิทธิด้านการเดินทางได้เลยแม้จะยังไม่เคยเข้ามาพักในประเทศแอนด์ติกาแอนด์บารืบูดาก็ตาม

ENQUIRE NOW  Share this article

  การลงทุนซื้อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

  ทางเลือกการลงทุนของโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา มี 2 ทางเลือก

  ทางเลือกที่ 1 คือ การบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาล

  1.1 การบริจาคเงินให้กับกองทุนรัฐาบาลที่เป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร  National Development Fund (NDF)

  • สำหรับนักลงทุนที่มีสมาชิกครอบครัว ไม่เกิน 4 คน
   จำนวนเงินเริ่มต้นการบริจาคขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • สำหรับนักลงทุนที่มีสมาชิกครอบครัว ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
   จำนวนเงินเริ่มต้นการบริจาคขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

  1.2 การบริจาคเงินให้กับ University of the West Indies (UWI) Development Fund

  • สำหรับนักลงทุนที่มีสมาชิกครอบครัว ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
   จำนวนเงินเริ่มต้นการบริจาคขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • สำหรับผู้สมัครเพิ่มเติม
   ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาเริ่มต้นที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน

  ทางเลือกที่ 2 คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

  2.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

  • จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำอย่างน้อย 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
  • นักลงทุนต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี

  ผู้สมัครที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แบ่งผู้สมัครได้  3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ผู้มัครเดี่ยว
  2. ผู้สมัครแบบครอบครัว สมาชิกครอบครัวอย่างน้อย 4 คนขึ้นไป
  3. ผู้สมัครแบบร่วมลงทุน คือ ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา 2 ครอบครัวลงทุนร่วมกัน  โดยต้องมีจำนวนเงินมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  ** โดยจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่ต้องลงทุนอยู่ที่ครอบครัวละ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
  ** กรณี ที่มีผู้ติตามเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามจำนวนผุ้ติดตาม

  โปรแกรม MOONGATE RESORT

  MOONGATE RESORT เป็นรีสอร์ทหรูที่มีรีสอร์ทในเครือ 42 แห่งในประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ภายในรีสอร์ทจะมีคลับเฮาส์ บาร์ค็อกเทลพร้อมด้วยเลาจ์ ร้านอาหาร สปา และสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้มาเข้าใช้บริการ 

  การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผ่านโปรแกรม MOONGATE RESORT เป็นโปรแกรมที่รัฐบาลเปิดให้นักลงทุนชาวต่างชาตินำเงินมาลงทุนในรีสอร์ท เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษจากรีสอร์ท ได้รับหนังสือเดินทางแอนติกาแอนด์บาร์บูดา และสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดาแบบตลอดชีพหลังจากลงทุนอย่างต่อเนื่องครบ 5 ปี โดยนักลงทุนต้องเริ่มลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  ทางเลือการลงทุนใน MOONGATE RESORT มี 3 ทางเลือก

  1. ลงทุนผ่านการซื้อห้องพักแบบห้องสวีททั่วไป
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. ลงทุนผ่านการซื้อห้องสวีทพรีเมียม ที่มาพร้อมกับสระน้ำส่วนตัว
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   ** โดยการลงทุนในแบบนี้ท่านสามารถ จ่ายเงินมัดจำเริ่มต้น 50 % ก่อนค่อยจ่ายส่วนที่เหลือทีหลัง
  3. ลงทุนผ่านการซื้อห้องสวีทแบบเพ้นท์เฮ้าส์
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  ** โดยการลงทุนในแบบนี้ท่านสามารถ จ่ายเงินมัดจำเริ่มต้น 34 % ก่อนค่อยจ่ายส่วนที่เหลือทีหลัง

  โปรแกรม NONSUCH BAY

  NONSUCH BAY เป็นวิลล่าหรูริมชายหาด เป็นวิลล่าระดับไฮเอนด์ เป็นห้องสวีทติดทะเลที่มาพร้อมตกแต่งที่สวยงาม  มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรม ห้องรับประทานอาหาร แหล่งชอปปิ้ง สปาและศูนย์สุขภาพพร้อมรองรับผู้มาเข้าพัก แถมมีบริการคอยดูแลความเรียบร้อยของห้องพักให้ผู้เข้าพัก

  การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มูลมูลค่าสูงแบบโปรแกรม NONSUCH BAY เป็นโปรแกรมที่รัฐบาลเปิดให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษจากวิลล่าหรู ได้รับหนังสือเดินทางแอนติกาแอนด์บาร์บูดา และสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดาแบบตลอดชีพหลังจากลงทุนอย่างต่อเนื่องครบ 5 ปี โดยนักลงทุนต้องเริ่มลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  ทางเลือการลงทุนใน NONSUCH BAY  มี 3 ทางเลือก

  1. ลงทุนผ่านการซื้อทาวเฮ้าส์ 3 ห้องนอน มีจำนวนราคาให้ท่านเลือก 2 ราคา
   1.1  จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   1.2  จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. ลงทุนผ่านการซื้อห้องสวีท Escape สุดหรู
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  3. ลงทุนผ่านการซื้ออพาร์ทเม้น
   3.1 อพาร์ทเม้น 1 ห้องนอน
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   3.2 อพาร์ทเม้น 2 ห้องนอน
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   3.3 อพาร์ทเม้น 3 ห้องนอน
   จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 965,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  การพิจารณาคำขอและการอนุมัติ : 

  นักลงทุนที่ต้องการการยื่นขอสิทธิ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอประมาณ 3-4 เดือน และผู้ยื่นขอสิทธิ์จะต้องยื่นข้อมูลส่วนตัวต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา เช่น การตรวจสอบประวัติการเงิน และการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรม เป็นต้น

  สำหรับนักลงทุนที่สนใจยื่นขอวีซ่าโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติที่สองในต่างประเทศ คุณควรสมัครกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายสัญชาติที่ได้รับอนุญาต เช่น HLG การที่คุณสมัครผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ของพวกเขาจะช่วยให้คุณมีโอกาสสมัครได้สำเร็จมากขึ้น

  หากคุณต้องการคำปรึกษา Harvey Law Group (HLG) สำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถินฐานผ่านการลงทุนข้ามชาติ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

  HLG เราสามารถช่วยแนะนำการดำเนินการและรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมนี้ รวมไปถึงโปรแกรมวีซ่าการลงทุนเพื่อสัญชาติสำหรับประเทศอื่นๆ เราพร้อมให้คําแนะนําคุณเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุดและโปรแกรมที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  หากท่านสนใจสามารถนัดเข้ารับคำปรึกษาแนะนำฟรี ได้ที่

  HLG (Thailand)
  อาคารเอ็มไพร์ ตึก 2 ชั้น 29 ห้อง 2904
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรเพื่อสอบถามหรือนัดจองคิวเข้ารับคำปรึกษา ได้ที่ เบอร์ +66 2 670 1848 

  ศึกษารายละเอียดของโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่

  https://th.harveylawcorporation.com/st-kitts-nevis-citizenship-by-investment-program/

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  Saint Kitts

  เจาะลึก เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง

  เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง ปัจจุบันนักธุรกิจและนักลงทุนที่มี…