โปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและการได้มาซึ่งสัญชาติ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

ลงทุนประเทศออสเตรเลีย

AUSTRALIA

Significant Investor Visa (SIV) 188C

CYPRUS

Permanent Residence by Investment Program

FRANCE

Talent Passport – Investor

GREECE

Greece Investment Residence Permit (GIRP)

Irish Residence Permit Ireland permanent residency

IRELAND

Immigrant Investor Program

Malta permanent residency Citizenship & Residency

MALTA

Malta Residency Visa Program (MRVP)

Citoyenneté par investissement Harvey Law Firm Portugal

PORTUGAL

Golden Visa Program (Non-Real Estate Investment Option)

Espanha Golden Visa

SPAIN

Golden Visa Program

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

Citizenship by Investment Cyprus

CYPRUS

Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติโดมินิกา

DOMINICA

Citizenship by Investment Program (CIP)

Citizenship by investment Grenada

GRENADA

Citizenship by Investment Program (CIP)

MONTENEGRO CITIZENSHIP by investment

Montenegro

Citizenship by Investment Program (CIP)

TAMARIND HILLS Citizenship Program Antigua & Barbuda

Turkey

Citizenship by Investment Program (CIP)

Vanuatu Citizenship Citizenship By Investement Programme

VANUATU

Citizenship – Development Support Program (DSP)