โปรแกรม Moongate Resort ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ANTIGUA & BARBUDA Moongate Resort

โปรแกรม Moongate Resort ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

การได้สัญชาติจากการลงทุนในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา : โปรแกรม Moongate resort ได้จัดขึ้นสำหรับนักลงทุนโดยมีทางเลือกในการซื้อทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีราคาสูง (สินค้าฟุ่มเฟือย) ซึ่งโปรแกรมนี้กำหนดให้มีมูลค่าทางการเงินเป็นที่แน่นอนอย่างต่ำ 250,000 USD และต้องครอบครองทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้สมัครจึงจะสามารถขอสัญชาติ แอนตีกา และ บาร์บิวดา ได้ตลอดชีพ

จำนวนเงินที่ต้องลงทุนขั้นต่ำ: 250,000 USD
จะได้สัญชาติเมื่อใด: เมื่อพ้น 5 ปี หลังจากที่ได้ลงทุน

ประโยชน์จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 • ได้สัญชาติตลอดชีพ รวมถึงทายาทตามกฏหมายในอนาคต
 • สามารถถือได้มากกว่า 1 สัญชาติ
 • ผู้ติดตามได้แก่:
  1. คู่สมรส
  2. บุตรที่อายุไม่เกิน 30 ปี
  3. บิดามารดาที่อายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป
  4. ญาติที่ยังไม่สมรส (ไม่จำกัดอายุ) ของผู้สมัคร หรือ ของคู่สมรสผู้สมัคร
 • สามารถขอสัญชาติให้กับ คู่สมรส หรือ ทายาทในอนาคตได้เช่นกัน
 • ฟรีวีซ่า สามารถเดินทางไปประเทศอื่นมากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่จำกัดทักษะด้านภาษา
 • ระบบภาษีที่น่าสนใจโดยมีอัตราภาษี เป็น 0%
 • มีระบบการพิจารณาอนุญาตที่รวดเร็ว
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถอยู่อาศัย และทำงาน ในกลุ่มประเทศ CARICOM ได้ทุกประเทศ

ตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ Moongate resort ในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 • โรงแรมสวีท 42 แห่งที่มีมูลค่าสูง พร้อมคลับเฮาส์ บาร์ค็อกเทลพร้อมด้วยเลาจ์ ร้านอาหาร สปา และสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่
 • ตั้งอยู่ใกล้อ่าว Half Moon หนึ่งในหาดที่สวยที่สุดในแถบทะเลแคริบเบียน ใช้เวลาเดินจากโรงแรมเพียง 2 นาที
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว โดยมีโฉนดที่ดินแสดงทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไว้
 • ในจำนวน 42 โรงแรมสวีททั้งหมด มีระบบควบคุมอุณหภูมิทางอากาศ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน และแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย
 • ตัวเลือกในการลงทุน ได้แก่
  • ห้องสวีท ทั่วไป ในราคา 250,000 USD
  • ห้องสวีทพรีเมียม พร้อมสระน้ำส่วนตัว ในราคา 400,000 USD
  • ห้องสวีทแบบเพ้นท์เฮ้าส์ ในราคา 600,000 USD
 • ผู้สมัครสามารถจ่ายเงิน 50% ในโปรแกรมห้องสวีทแบบพรีเมียม หรือ 1 ใน 3 (33.34%) ของโปรแกรมห้องสวีทแบบเพ้นท์เฮ้าส์ ในราคา 200,000 มัดจำในเบื้องต้นก่อนได้
 • ต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสร้างโปรแกรมสร้างรายได้เสริม จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เสนอให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะ

เงื่อนไขการขอสัญชาติจากการลงทุนในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 • ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีอุปนิสัยที่ดี (ไม่รวมความเชื่อ หรือเรื่องเล็กน้อยอื่นๆ)
 • ไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าประเทศแอนตีกว่า และ บาร์บิวดา หรือมีการปฏิเสธแล้วอนุมัติวีซ่าในภายหลัง
 • สามารถบริจาคเงิน หรือ ลงทุน ในจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวเลือก
 • ส่งใบสมัครไปผ่านทางตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

การดำเนินการ (3-6 เดือน)

 • กรอกแบบฟอร์มการจองอสังหาริมทรัพย์ และ วางเงินมัดจำ
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมด ชำระค่าธรรมเนียมทางกฏหมายและค่าตรวจสอบสถานะ
 • เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ชำระส่วนที่เหลือของเงินลงทุน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆของรัฐบาล
 • ผู้สมัครจะได้รับหนังสือรับรองการได้สัญชาติ และ หนังสือเดินทางประเทศแอนตีกา และ บาร์บิวดา
 • ผู้สมัครและผู้ติดตาม ปี ต้องอยู่ในประเทศแอนตีกาและบาร์บิวดา อย่างน้อย 5 วัน ในระยะเวลา 5 ปีเพื่อให้คำรับรอง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager