การลงทุนเพื่อขอสัญชาติ

โปรแกรมการลงทุนขอสัญชาติที่สองของประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา นอกจากนี้ยังมีสถานท…
Saint Kitts

เจาะลึก เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง

เหตุผลที่ทำให้นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสเป็นสัญชาติที่สอง ปัจจุบันนักธุรกิจและนักลงทุนที่มี…
ขอวีซ่านักลงทุนประเทศมอลต้า
ขอวีซ่านักลงทุนประเทศมอลต้า

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่านักลงทุนประเทศมอลต้า

สำหรับวีซ่าพำนักถาวรมอลต้าผ่านโปรแกรมวีซ่านักลงทุน เป็นโปรแกรมที่รัฐบาลประเทศมอลต้าเปิดโอกาสให้นักลง…

คลังเก็บ