โปรแกรมการลงทุนสัญชาติประเทศเกรเนดา

Grenada InterContinental La Sagesse

โปรแกรมการลงทุนสัญชาติประเทศเกรเนดา
InterContinental La Sagesse คืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนสัญชาติประเทศเกรเนดา InterContinental La Sagesse ด้วยการลงทุนขั้นต่ำ 220,000 เหรียญสหรัฐ โปรแกรมนี้มอบโอกาสพิเศษให้กับนักลงทุนและผู้สมัครในการได้รับสัญชาติทางเลือกในขณะที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุดหรูในเกรนาดา ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับสัญชาติเกรเนดาตลอดชีพ ทำให้พวกเขาเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่าไปยังกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ได้สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • ยอมรับการถือหลายสัญชาติ
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่สามารถเข้าร่วมได้
  1. คู่สมรส
  2. บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
  3. พ่อแม่ ปู่ย่าตายายโดยไม่จำกัดอายุ
  4. พี่น้องของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี มีสถานะโสดและไม่มีบุตร
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ (ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป รัสเซีย และ จีน)
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • มีสิทธิ์สมัครวีซ่านักลงทุนตามสนธิสัญญา E-2 ของสหรัฐอเมริกา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการห้ามเข้าประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถอาศัย ทำงาน และตั้งถิ่นฐานในกลุ่มประเทศ CARICOM

การลงทุนใน InterContinental La Sagesse

 1. การบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาล (Donation)

การลงทุนขั้นต่ำ

 • โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่เมือง La Sagesse
 • ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของโรงแรม Intercontinental Hotel ในพื้นที่ La Sagesse ประเทศเกรนาดา
 • เงินลงทุนในการซื้อหุ้นคือ USD 220,000
 • โปรเจคบริหารโดย Range Developments ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ และยังมีประวัติในการดำเนินการที่ดีเยี่ยม
 • ผู้ลงทุนได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักฟรี 1สัปดาห์ต่อปี แต่หากโรงแรมอยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง ผู้ลงทุนสามารถเลือกพักโรงแรมในเครือแทนได้
 • เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565
 • เป็นสมาชิกของ IHG® Hotels & Resorts ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัทโรงแรมชั้นนำของโลก

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ทำการลงทุนตามที่กำหนด
 • มีการตรวจร่างกายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ (4-8 เดือน)

 • ชำระเงินค่าสมัคร ค่ามัดจำและค่าตรวจสอบสถานะ
 • ตรวจสอบสถานะเสร็จสมบูรณ์
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบครบถ้วน
 • ส่งคำขออนุมัติทางการเงินไปยังธนาคารในเกรนาดา
 • คณะกรรมการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติเกรนาดาจะใช้เวลา 60 วันทำการในการพิจารณา และอนุมัติคำขอ
 • ชำระเงินลงทุน
 • ออกเอกสารรับรองการได้สัญชาติเกรนาดา และหนังสือเดินทางภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับการอนุมัติ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นหรือตั้งใจที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ละกรณีมีลักษณะเฉพาะและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล และควรพิจารณาตามสมควรหากใช้ข้อมูลทั่วไปกับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ สำหรับการประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคล ทีมกฎหมายของเรายินดีที่จะช่วยเหลือ

  Request Investment Program One-Pager