โปรแกรมวีซ่าสตาร์ทอัพของประเทศโปรตุเกสคืออะไร?

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำผลประโยชน์ให้กับองค์กรตามที่กำหนดไว้ โครงการนี้ยังสามารถให้ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่แบบต่ออายุได้ และต้องมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างน้อย 175,000 ยูโร และจะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 5 เดือน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทางลัด (Fast Track) สำหรับนักลงทุนต่างชาติจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปสำหรับการได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยแบบถาวรในประเทศโปรตุเกส
 • ผู้สมัครสามารถเดินทางเข้าโปรตุเกส พำนักอาศัย ทำงานในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • เมื่อได้รับใบรับสิทธิ์การพำนักอาศัยแล้ว คู่สมรส, บุตรที่อยู่ภายใต้การปกครอง และ พ่อแม่ สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา หรือ การพำนักอาศัย
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรและสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 5 ปี
  • มีหลักฐานด้านระดับภาษาโปรตุเกส (CEFR A2) (สามารถขอผ่านเงื่อนไขนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับบางกรณี)
  • สำหรับการขอสิทธิ์พลเมือง ต้องแสดงหลักฐานถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศโปรตุเกส

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • Start-up/ผู้ประกอบการ ลงทุนใน Business incubator เป็นจำนวน 175,000 ยูโร รวมทั้ง 25,000 ยูโร ของเงินทุนในกิจการ
 • ทำงานร่วมกับ Business incubator เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • ได้รับการสนับสนุนโดยผู้มีอำนาจของฝ่ายคัดกรองคนเข้าเมืองโปรตุเกส
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการ กฎหมาย บัญชีในโครงการที่ได้รับเลือก
  • การค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการค้นคว้าของรัฐบาลโปรตุเกส
  • ค่าธรรมเนียมของ incubation สามารถเรียกคืนได้ ในกรณีที่สิทธิ์การพำนักอาศัยได้รับการปฏิเสธ

เงื่อนไข

 • สร้าง หรือ พัฒนาธุรกิจที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
 • ได้รับการสนับสนุนจาก Incubator ในโปรตุเกสและร่วมมือกับหน่วยงานการวิจัยและการพัฒนา
 • อยู่ในช่วงเวลาของ Incubation มาแล้ว 3 ปี
 • หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัยได้เป็นระยะเวลา 1 ปี + 2 ปี + 2 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • จัดส่งเอกสารรอบแรก พร้อมแนบประวัติโดยละเอียด สำเนาหนังสือเดินทาง และแนวคิดพื้นฐานของธุรกิจ start-up
 • ทำการนัดหมายสำหรับการสนทนาผ่านวิดีโอ (Video call) กับ incubator ในโปรตุเกส
 • Incubator ออกหนังสือเกี่ยวกับรายละเอียด
 • เอกสารมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน และทำการโอนค่าธรรมเนียม incubation ไปยังบัญชีรับฝากทรัพย์สินที่ปลอดภัย (Escrow Account)
 • ส่งเอกสารการยื่นสมัครไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโปรตุเกส (การสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ)
 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน เมื่อเดินทางมาโปรตุเกสเพื่อประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น และ ทำการออกใบรับรองสิทธิ์การพำนักอาศัย
 • การประชุมร่วมกับ Incubator และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสำหรับการก่อตั้งและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสทุกครั้งเพื่อทำการต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัย

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager