โปรแกรมวีซ่าเกษียณอายุ

โปรแกรมวีซ่าเกษียณอายุ หรือ ใช้ชีวิตบั้นปลายคืออะไร?

วีซ่าเกษียณอายุ หรือ ใช้ชีวิตบั้นปลาย คือวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ผู้สมัครประสงค์จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย โดยเบื้องต้น ผู้สมัครต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีเงินเพียงพอสำหรับการขอวีซ่าประเภทดังกล่าว

สิ่งที่เกี่ยวกับโปรแกรมวีซ่าเกษียณอายุ/ใช้ชีวิตบั้นปลาย

ปัจจุบันมีผู้ประสงค์จะใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศอื่น เป็นจำนวนหลายล้านคน ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางการเงิน เศรษฐกิจหรือคุณภาพชีวิต ไปจนถึงสภาพอากาศ วิถีชีวิต รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ จากประเทศนั้นๆ

สิทธิประโยชน์ที่สามารถเป็นไปได้

เป้าหมายหรือจุดประสงค์ อาจมีได้ดังต่อไปนี้:

 • ลดภาระทางภาษี เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากทรัพย์สิน และอื่นๆ
 • กำลังซื้อที่มากขึ้น และมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น
 • การเข้าถึงการรักษาพยาบาล สวัสดิการสุขภาพระยะยาว
 • มีความเป็นไปได้ที่จะขอสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นๆ
 • ฟรีวีซ่า สำหรับเดินทางเข้าประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศที่ตนถือวีซ่า
 • ประโยชน์ทางการศึกษาของตนเองและครอบครัว
 • เป็นทางเลือกในการได้รับสัญชาติจากบิดามารดา หรือได้สัญชาติจากโนแมตวีซ่า ซึ่งก็คือวีซ่าที่สามารถทำงานได้ทุกที่บนโลกผ่านระบบดิจิตอล

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชนในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน เราสามารถช่วยประเมินคุณสมบัติจากปัจจัยส่วนบุคคลเบื้องต้นได้ ถ้าหากคุณมีความประสงค์

 • ปัจจัยด้านตัวบุคคล เช่น สถานะทางการเงิน ปัญหาครอบครัว ที่เป็นตัวกำหนดให้การเลือกประเภทวีซ่าในแต่ละประเทศ
 • หลักเกณฑ์ต่างๆของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการด้านสุขภาพ ระยะเวลาที่ให้อยู่อาศัยในประเทศ และอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติสำหรับการขอวีซ่าเกษียณอายุ หรือ ใช้ชีวิตบั้นปลาย

แต่ละประเทศ กำหนดคุณสมบัติในการขอวีซ่าเกษียณอายุ/ใช้ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกัน โดยหลักๆจะดูเอกสารต่อไปนี้

 • เอกสารประกอบ เช่น ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
 • หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีเงินได้เพียงพอจะอาศัยอยู่ในประเทศหรือแสดงแหล่งที่มาของเงินได้ว่าน่าเชื่อถือเพียงใด
 • มีการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว (ในบางประเทศ)

รายชื่อประเทศต่างๆที่มีศักยภาพสูง ในการขอวีซ่าเกษียณอายุ หรือ ใช้ชีวิตบั้นปลาย

*หมายเหตุ: รายชื่อประเทศต่อไปนี้เป็นเพียงประเทศที่เปิดรับให้มีการขอวีซ่าเกษียณอายุ/ใช้ชีวิตบั้นปลาย รายละเอียดนอกเหนือจากที่ระบุ ยังมีโปรแกรมอื่นๆให้เลือกอีกมากมาย.

 • ทวีปแอฟริกา– ได้แก่ เคนยา มอริเซียส และ แอฟริกาใต้
 • ทวีปอเมริกา– ได้แก่ อารเจนตินา เบลีซ บราซิล ชิลี คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ เม็กซิโก นิคารากัว ปานามา อุรุกวัย
 • ทวีปเอเชีย และ แถบมหาสมุทรโอเชียเนีย– ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา หมู่เกาะฟิจิ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟลิปปินส์ และ ประเทศไทย
 • ทวีปยุโรป– ได้แก่ กรีซ ฝรั่งเศส อิตาลี ไอร์แลนด์ มอลตา โปรตุเกส และ สเปน

ขั้นตอน

ติดต่อเราผ่านช่องทางข้อความมุมขวาด้านบน

 • กรอกแบบฟอร์มของเราเพื่อประเมินคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการเกษียณอายุหรือใช้ชีวิตบั้นปลายกับผู้เชี่ยวชาญของเรา ซึ่งจะสามารถแนะนำความเป็นไปได้ ข้อดีข้อเสียเป็นรายบุคคล
 • ระบุเอกสารทางการอื่นๆเพิ่มเติม ถ้าจำเป็น
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครรวมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบที่จำเป็น
 • ส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง

(ระยะเวลาดำเนินการอาจไม่เท่ากันเสมอ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

Other Citizenship by ancestry programmes

โปรแกรมการลงทุนขอสัญชาติที่สองของประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น ทะเล ภูเขา นอกจากนี้ยังมีสถานท…

  Request Investment Program One-Pager