Royal St. Kitts

Citizenship by Investment Program (CIP)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถสมัครยื่นขอสัญชาติได้
 • บุตรอายุต่ำกว่า 30 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • พ่อและแม่ของผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยที่เซนต์คิตส์และเนวิส
 • ไม่มีข้อกำหนดในการเดินทางมายังเซนต์คิตส์และเนวิส ในระหว่างการดำเนินการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์ ตรวจวัดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์บริหารการจัดการ
 • ไม่มีการตรวจวัดความสามารถด้านภาษา
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่มเชงเก้น สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้

การลงทุนใน Royal St. Kitts

 • การพักผ่อนสุดพรีเมี่ยมจากโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลเพื่อโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ
 • โรงแรม Royal St. Kitts ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 และเป็นหนึ่งในโรงแรมใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และ คนท้องถิ่น
 • โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน บนพื้นที่ 18 เอเคอร์ใกล้ชายหาดนอร์ท ฟริเกต เบย์ (North Frigate Bay) และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
 • ผู้ลงทุนสามารถซื้อหนึ่งในยูนิตของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ได้และมีสิทธิ์ถือครองยูนิตนั้นแบบสมบูรณ์
 • ราคาเริ่มต้นที่ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้ลงทุนสามารถพำนักอาศัย ปล่อยเช่า หรือทั้งสองอย่าง
 • มีโปรแกรมรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการปล่อยเช่าและต้องการการบริหารจัดการ
 • มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการที่จับต้องได้

ประโยชน์

 • ได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมืองตลอดชีพ
 • ได้รับการยกเว้นภาษีรายได้จากทั่วโลก ภาษีรายได้ที่ได้รับจากผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ รวมถึงภาษีความมั่งคั่ง หรือภาษีมรดก
 • เซนต์คิตส์และเนวิสยอมรับการถือ 2 สัญชาติ
 • สามารถพำนักอาศัยในเซนต์คิตส์และเนวิส หรือประเทศอื่นๆที่อยู่ในประชาคมแคริบเบียน

ความปลอดภัยในการลงทุน

 • เงินลงทุนสามารถได้คืนกลับภายใน 5 ปี
 • โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ ได้รับการสนับสนุนและอนุมัติจากทางรัฐบาล

เงื่อนไข

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สุขภาพแข็งแรง
 • รายได้สุทธิจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเหมาะกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และต้องถือครองหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

การดำเนินการ (2-6 เดือน)

 • กรอกเอกสารการจองและวางมัดจำ 10%
 • กรอกแบบฟอร์มทั้งหมด ชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ชำระยอดคงเหลือของการลงทุน ค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
 • ผู้ลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองการเป็นพลเมืองพร้อมกับหนังสือเดินทาง

  Request Investment Program One-Pager