โปรแกรมการลงทุน สัญชาติวานูอาตู

วานูอาตู Citizenship – Capital Investment Immigration Plan (CIIP)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกทางตอนใต้ที่มีเกาะมากกว่า 80 เกาะ
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือใช้ visa on arrival ได้มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชีย, อเมริกา, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, โอเชียเนีย และแคริบเบียน
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออนไลน์หรือวีซ่าระยะยาว (Long-term Visa) ของออสเตรเลียได้
 • สามารถรวมพ่อแม่ คู่สมรส และบุตรในอุปการะที่อายุไม่เกิน 25
 • ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • เป็นประเทศเดียวในหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกที่มีโปรแกรมการลงทุนที่ได้มาซึ่งสัญชาติ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือการเป็นพลเมือง
 • CIIP ดำเนินการผ่านบริษัทจำกัดที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์
 • การลงทุนจะดำเนินการในโครงการพลังงานที่ยั่งยืนและผลตอบแทนสำหรับผู้ลงทุน CIIP อยู่ที่ 5% ต่อปี โดยมีกลยุทธ์ในการออกหลังจากลงทุน 5 ปี
 • มีอัตราภาษีที่ต่ำรวมถึงมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกมากมาย:
  1. ละเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลและนิติบุคคล
  2. ละเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีกำไร
  3. ละเว้นภาษีทรัพย์สิน ภาษีความมั่งคั่งและภาษีการรับให้

เงื่อนไขในการลงทุน

 1. การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ (Due Diligence Clearance)
  • ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 8,000 ดอลลาห์สหรัฐ (ไม่สามารถเรียกคืนได้) สำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจโดยหน่วยงานทางการเงินของรัฐ (Financial Intelligence Unit)
  • เมื่อผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้แล้ว ผู้สมัครสามารถลงทุนและยื่นสมัครสิทธิการเป็นพลเมืองได้
 1. การลงทุนและค่าธรรมเนียม (Investment and Fees)
  • ผู้สมัครจะต้องทำการลงทุน ชำระค่าธรรมเนียมของตัวแทนหลักและค่าธรรมเนียมรัฐบาลให้กับโครงการ CIIP ที่เข้าเกณฑ์ ดังนี้
   • 130,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับครอบครัวสูงสุด 4 คน
   • 26,500 ดอลลาห์สหรัฐต่อผู้อยู่ในอุปการะหนึ่งคน
 1. การได้รับอนุมัติ
  • เมื่อทำการลงทุนและส่งใบสมัครแล้ว คณะกรรมการความเป็นพลเมืองจะออกคำอนุมัติขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้าร่วมพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองวานูอาตู (พิธีสาบานตนสามารถทำได้ในต่างประเทศ; อยู่ภายใต้เงื่อนไข)

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครจะต้องชำระเงินในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • เตรียมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้โดยใช้ระยะเวลา 14 วันโดยต้องใช้หนังสทอเดินทาง (พาสปอร์ต), ใบรับรองจากตำรวจและแพทย์, ประวัติของผู้สมัคร (CV) และค่าธรรมเนียมแรกเริ่ม
 • ชำระเงินลงทุนและค่าธรรมเนียมให้แก่ตัวแทน
 • ส่งเอกสารการสมัคร
 • ได้รับการอนุมัติภายใน 1-2 เดือน
 • ทำพิธีสาบานตนผ่านออนไลน์ เพื่อรับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • จัดตั้งบริษัทในประเทศวานูอาตู

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager