GRENADA

Luxury Condominium Project

Grenada Hideaway คืออะไร

โปรแกรมการลงทุน Grenada Hideaway คือโปรแกรมสำหรับนักลงทุนที่มองหาทางเลือกสัญชาติใหม่ๆ และประสงค์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง มีโรงแรมสวีท 45 ห้อง ตกแต่งครบครัน ซึ่งโปรแกรมนี้เสนอให้ลงทุนอย่างน้อย 220,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งหากสมัครสำเร็จ ผู้สมัครจะได้รับสัญชาติตลอดชีพ

มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ: 220,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถสมัครยื่นขอสัญชาติได้ และตกทอดไปยังทายาท
 • ผู้ติดตามได้แก่
  • คู่สมรส
  • บุตรอายุต่ำกว่า 30 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
  • ผู้ปกครองอายุเท่าใดก็ได้ร่วมโปรแกรมนี้ได้
  • พี่น้องที่ยังไม่สมรส และไม่มีบุตรของผู้ยื่นขอสมัครรับสัญชาติ และ/หรือ คู่สมรส ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 140 ประเทศ รวมถึง จีน บราซิล สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • สามารถขอวีซ่า E-2 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • ไม่มีเงื่อนไขในการอาศัยอยู่
 • ไม่มีการสัมภาษณ์
 • ไม่มีภาษีสำหรับรายได้ทั่วโลก
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • เกรนาดาตั้งอยู่นอกพื้นที่เสี่ยงพายุเฮอร์ริเคน

ลงทุนในโครงการ Hideaway

 • โครงการมีห้องสวีทสุดหรู 45 ยูนิต ที่ตกแต่งพร้อมแล้ว และ พร้อมที่จะเช่า
 • การลงทุนเริ่มที่ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนนั้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • รับประกันได้ดอกเบี้ยในทรัพย์สินนั้น 3%
 • ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มหาวิทยาลัย เซนต์ จอร์จ สาขาการแพทย์ และยังอยู่ห่างจากสนามบินแค่ 10 นาที
 • มีผู้เช่าตลอดทั้งปี
 • พัฒนาโดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ และ ยังมีประวัติที่พิสูจน์แล้ว
 • มีรายได้ตลอดทั้งปี
 • มีการการันตีการซื้อคืน ภายหลัง 5 ปี
 • มีโปรแกรมการบริหารการเช่าและการบำรุงรักษาให้พร้อม

เงื่อนไข

 • อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ได้รับการตรวจทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
 • สมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนดำเนินการ (4-8 เดือน)

 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์ และ เอกสารที่จำเป็น
 • จ่ายค่าจอง ค่าสมัคร และ ค่าการตรวจสอบมูลค่า
 • มีการดำเนินการตรวจสอบมูลค่าอย่างเรียบร้อย
 • ทางกรรมการของการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติเกรนาดาจะผสานงานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการตัดสินใจใช้เวลาภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันที่ได้ทำการสมัครและส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ
 • โอนจำนวนเงินสำหรับลงทุนไปยังเกรนาดา
 • ได้รับเอกสารฉบับการเป็นสัญชาติเกรนาดาภายในหนึ่งเดือน หลังจากมีการลงนามการได้รับเอกสารและทำการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

  Request Investment Program One-Pager