โปรแกรม Nonsuch Bay ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ANTIGUA & BARBUDA Nonsuch Bay

โปรแกรม Nonsuch Bay ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

การได้สัญชาติจากการลงทุนในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา : โปรแกรม Nonsuch Bay เป็นโปรแกรมสำหรับนักลงทุนที่มองหาทางเลือกสัญชาติที่สองผ่านทางการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง โปรแกรมนี้ต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และต้องถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างน้อย 5 ปี หากสมัครสำเร็จจะได้รับสัญชาติแอนตีกาและบาร์บิวดาตลอดชีพ

จำนวนเงินที่ต้องลงทุนขั้นต่ำ: 200,000 USD
จะได้สัญชาติเมื่อใด: เมื่อพ้น 5 ปี หลังจากที่ได้ลงทุน

ประโยชน์จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 • ได้สัญชาติตลอดชีพ รวมถึงทายาทตามกฏหมายในอนาคต
 • สามารถถือได้มากกว่า 1 สัญชาติ
 • ผู้ติดตามได้แก่:
  1. คู่สมรส
  2. บุตรที่อายุไม่เกิน 30 ปี
  3. บิดามารดาที่อายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป
  4. ญาติที่ยังไม่สมรส (ไม่จำกัดอายุ) ของผู้สมัคร หรือ ของคู่สมรสผู้สมัคร
 • สามารถขอสัญชาติให้กับ คู่สมรส หรือ ทายาทในอนาคตได้เช่นกัน
 • ฟรีวีซ่า สามารถเดินทางไปประเทศอื่นมากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่จำกัดทักษะด้านภาษา
 • ระบบภาษีที่น่าสนใจโดยมีอัตราภาษี เป็น 0%
 • มีระบบการพิจารณาอนุญาตที่รวดเร็ว
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถอยู่อาศัย และทำงาน ในกลุ่มประเทศ CARICOM ได้ทุกประเทศ

ตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ Nonsuch Bay ในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 • วิลล่าริมชายหาด ระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่าสูง พร้อมห้องสวีทติดทะเลตกแต่งเพียบพร้อม
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nonsuch Bay ห่างจากสนามบินนานาชาติเเพียง 45 นาที
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำ ห้องรับประทานอาหาร แหล่งชอปปิ้ง สปาและเวลเนส
 • ตัวเลือกการลงทุน ได้แก่:
  • ทาวเฮ้าส์ 3 ห้องนอน มูลค่า 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • ห้องสวีท Escape สุดหรู มูลค่า 400,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • อพาร์ทเม้น 1 ห้องนอน มูลค่า 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • อพาร์ทเม้น 2 ห้องนอน มูลค่า 800,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • อพาร์ทเม้น 3 ห้องนอน มูลค่า 965,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • วิลล่าริมชายหาด 2 ห้องนอน มูลค่า 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • ทาวเฮาส์ 3 ห้องนอน มูลค่า 1,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ต้องเป็นเจ้าของมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • มีการบริการโปรแกรมการซ่อมบำรุง

เงื่อนไขการขอสัญชาติจากการลงทุนในประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 • อายุ 18 ปี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ยกเว้นเรื่องเล็กน้อยส่วนบุคคล
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าของแอนติกาและบาร์บูดา
 • ผู้สมัครต้องมีการบริจาคหรือลงทุนตามมูลค่าที่มีในเงื่อนไข
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลแล้ว

การดำเนินการ (3-6 เดือน)

 • กรอกแบบฟอร์มเบื้องต้น เพื่อให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่สามารถตรวจสอบได้
 • กรอกแบบฟอร์มและชำร่าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะ และค่าดำเนินการทางกฏหมาย
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สมัครต้องทำการลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมรัฐบาลคงเหลือ
 • ได้รับเอกสารสิทธิ์การถือสัญชาติ และ หนังสือเดินทางประเทศแอนตีกาและบาร์บิวดา
 • เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นพลเมืองแล้ว ผู้สมัครและผู้อยู่ภายใต้การดูแลจำเป็นต้องเดินทางมายังแอนติกาและบาร์บูดาเป็นระยะเวลา 5 วัน ภายในช่วงเวลา 5 ปี เพื่อให้คำรับรอง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager