NEW ZEALAND

Active Investor Plus Visa

New Zealand Active Investor Plus Visa

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เริ่มโครงการ Investor Plus สำหรับนักลงทุนขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2565 ในส่วนของโปรแกรมการลงทุนเก่าๆ เช่น นักลงทุนประเภท 1 หรือ 2 นั้นไม่ได้ดำเนินการต่อ แต่ปัจจุบัน โครง Investor Plus ได้เปิดสำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส หรือคู่รัก
  • บุตรที่มีอายุถึง 24 ปี
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุดในโลก
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 4 ปี
 • สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านภาษาและถิ่นที่อยู่อาศัย

ตัวเลือกการลงทุน

การลงทุนในรูปแบบต่างกันอาจเป็นที่ยอมรับ และมีมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนที่แตกต่างกันจาก ซึ่งจำนวน 15 ล้าน NZD โดยสามารถลงทุนหลายๆอย่างรวมกันก็ได้ ส่วนการลงทุนในธุรกิจเดียวเป็นหลักอาจทำให้มูลค่าการลงทุนสูงขึ้นได้ นั่นหมายความว่า คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนเกิน 15 ล้าน NZD ได้ หากลงทุนในประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเจาะจง

ประเภทการลงทุน

การคำนวณหน่วยลงทุน

รายการทุนสูงสุด
7.5
ล้าน NZD

X1 – ในแต่ละ 1$ เท่ากับมีมูลค่า 1$

เงินบริจาคสูงสุด
7.5
ล้าน NZD

X2 – ในแต่ละ 1$ เท่ากับมีมูลค่า 2$

การลงทุนโดยตรง

X3 – ในแต่ละ 1$ เท่ากับมีมูลค่า 3$

เงื่อนไข

 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขด้านสุขภาพรายงานพฤติกรรมของนิวซีแลนด์
 • ต้องทำการทดสอบกับระบบ Points-based
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในทางที่ดี (IELTS 5)
 • ลงทุนโดยมีมูลค่าทางการเงินตั้งแต่ 15 ล้าน NZD ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) โดยต้องลงทุนให้เหมาะสมในประเภทกิจการนั้นๆ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี
 • ต้องพิสูจน์ว่ารายได้นั้นได้มาอย่างถูกกฏหมาย
 • ต้องจัดการโอนเงินทุน ไปยังแหล่งลงทุนที่ได้เลือกประเภทการลงทุนไว้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
 • ต้องอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ นับรวมกันให้ได้อย่างน้อย 117 วัน ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ประเมินศักยภาพทางการลงทุน
 • สมัคร แอพพลิเคชั่น Active Investor Plus รวมถึงยื่นเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และ ชำระค่าธรรมเนียม ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนิวซีแลนด์
 • ในขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติ ต้องโอนเงินทุนไปยังแหล่งลงทุนที่ได้เลือกประเภทการลงทุนไว้ ภายใน 6 เดือน (สามาถขยายได้สูงสุด 12 เดือน)
 • ยื่นเอกสารประกอบเพื่อชี้แจงให้เห็นแหล่งที่มาของรายได้ กรณีได้รับรายได้ มากกว่า 1 แห่ง หากได้ระบุไว้ในเอกสารการสมัครวีซ่า

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager