วีซ่านักลงทุนของนิวซีแลนด์คืออะไร?

ประเภทนักลงทุนที่ 1 เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ โดยต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 10,000,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยลงทุนในธุรกิจตามที่กำหนดและจะต้องคงการลงทุนไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
 • คู่สมรส หรือคู่รัก
 • บุตรที่มีอายุถึง 24 ปี
 • สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุดในโลก
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านอายุ
 • ไม่มีข้อกำหนดในการทำแบบทดสอบ points-based
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองได้หลังจาก 5 ปี และมีความตั้งใจที่จะอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป

ตัวเลือกการลงทุน

ผู้สมัครมีตัวเลือกในการลงทุน ดังนี้

  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ โดยพันธบัตรจะออกโดยธนาคารที่จดทะเบียนของประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนใน Equity ในบริษัทของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการบริหารจัดการเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์
  • ลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์สำหรับการที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
  • ลงทุนในสินทรัพย์เชิงพาณิชย์
  • ลงทุนเพื่อการกุศล

เงื่อนไข

 • มีสุขภาพและรายงานพฤติกรรมตรงตามเงื่อนไขของนิวซีแลนด์
 • การลงทุนจำนวน10 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนที่ได้รับการยอมรับ ถือครองอย่างน้อย 3 ปี – หมายเหตุ: ไม่มีเงื่อนไขด้านจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนแต่ละประเภท)
 • ต้องพำนักอาศัยอย่างน้อย 44 วัน ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 3 ปี หรือ 88 วัน ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 3 ปี หากผู้สมัครทำการลงทุนขั้นต่ำ5 ล้าน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการลงทุนเพื่อการเติบโต (growth investment)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • การจัดเตรียมเอกสารการสมัคร และการส่งเอกสาร พร้อมด้วยการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารการสมัครและเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การถ่ายโอนเงินทุนและการลงทุนต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน (สามารถยืดเวลาได้ถึง 18 เดือน)
 • ส่งเอกสารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนว่าเป็นของผู้สมัครจริง

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager