ST. KITTS & NEVIS

Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติของเซนต์คิตส์และเนวิสผ่านการลงทุนคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน เซนต์คิตส์และเนวิสนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเลือกการบริจาค เริ่มต้นที่ 150,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นที่ 220,000 เหรียญสหรัฐ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในทะเลแคริบเบียนที่เก่าแก่ที่สุด ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้คือ คู่สมรส บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ยังโสดและไม่มีบุตร พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป และพี่น้องที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • มีสิทธิ์ได้รับวีซ่านักลงทุนตามสนธิสัญญา E-2 ของสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • สามารถถือสองสัญชาติได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้:
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ยังโสดและไม่มีบุตร
  • พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
  • พี่น้องที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยในเซนต์คิตส์และเนวิส
 • ไม่จำเป็นต้องมี ตรวจวัดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุน

 1. ตัวเลือกการบริจาค

การบริจาคขั้นต่ำ

 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 150,000 ดอลลาห์สหรัฐสำหรับผู้สมัครที่มีผู้อยู่ภายใต้การดูแลไม่เกินสามคน (ไม่รวมพี่น้อง) *
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อท่านสำหรับผู้อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้นมา (บุตร/พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย)
 • 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อท่านสำหรับอยู่ภายใต้การดูแล (พี่น้อง)

*ข้อเสนอจำนวนจำกัด จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

อสังหาริมทรัพย์:

 • ลงทุนขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่า 7 ปีมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้, ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่น ๆ

เงื่อนไข

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารที่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • บริจาคหรือลงทุนในโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ต้องส่งใบสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล

การดำเนินการ (การดำเนินการประมาณ 3-6 เดือน)

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดและชำระยอดคงเหลือกับทางรัฐบาล
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะออกให้เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

   ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager