โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส

ST. KITTS & NEVIS Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อรับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน สัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิสนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเลือกการบริจาค เริ่มต้นที่ 250,000 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้สมัครคนเดียว หรือตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นที่ 400,000 เหรียญสหรัฐ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในทะเลแคริบเบียนที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งผู้สมัครจะได้สัญชาติตลอดชีพ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

ผลประโยชน์ที่ได้รับสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • สามารถถือสองสัญชาติได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้:
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีที่ยังศึกษาอยู่
  • พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าประเทศ
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยในเซนต์คิตส์และเนวิส
 • ไม่กำหนดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุนสัญชาติ เซนต์คิตส์และเนวิส

1.ตัวเลือกการบริจาค:

มีส่วนร่วมขั้นต่ำในกองทุนรวมของรัฐบาลกลาง:

 • 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส
 • 350,000 ดอลลาห์สหรัฐสำหรับผู้สมัครที่มีผู้ติดตามไม่เกินสามคน
 • 50,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุไม่เกิน 18 ปี
 • 75,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุเกิน 18 ปี

2.ตัวเลือกประโยชน์สาธารณะ:

 • การบริจาคขั้นต่ำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการประโยชน์สาธารณะที่ได้รับการอนุมัติ

3. ตัวเลือกในอสังหาริมทรัพย์:

 • ลงทุนขั้นต่ำ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติและถูกจัดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองมาเป็นเวลา 7 ปี
 • ลงทุนขั้นต่ำ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในบ้านเอกชนแบบเดี่ยวที่ได้รับการอนุมัติและถือครองเป็นเวลา 7 ปี

*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าสมัครและค่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการจะมีการเรียกเก็บ

เงื่อนไขการขอสัญชาติประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารที่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • บริจาคหรือลงทุนในโปรแกรมที่เหมาะสม
 • มีการชำระเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด
 • ต้องส่งใบสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล
 • นักลงทุนต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือแบบออนไลน์

การดำเนินการ (การดำเนินการประมาณ 6-10 เดือน)

 • ขั้นตอนในการสมัครใช้เวลาเฉลี่ย 8 เดือน
 • เตรียมเอกสารและชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ส่งเอกสารในการสมัคร
 • ใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 120 วันหลังจากการส่งเอกสาร
 • เมื่อผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการอนุมัติ ให้ชำระยอดเงินลงทุนคงเหลือ เช่น เงินค่าธรรมเนียมของรัฐบาล อากรสแตมป์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • นักลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสัญชาติและหนังสือเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เมื่อทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้:

กองทุนรวมของรัฐบาลกลาง

 • 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส
 • 350,000 ดอลลาห์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครที่มีติดตามไม่เกินสามคน
 • 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุไม่เกิน 18 ปี
 • 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ติดตามเพิ่มเติมที่อายุเกิน 18 ปี

ตัวเลือกประโยชน์สาธารณะ : (ตัวเลือกการบริจาค)

 • ลงทุนจำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครที่มีผู้อยู่ภายใต้การดูแลทั้งหมด

อสังหาริมทรัพย์  (Real Estate)

 • ลงทุนจำนวน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี

โครงการบ้านเอกชน

 • ลงทุนจำนวน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการคอนโดมิเนียมและถือครองเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี; หรือ
 • ลงทุนจำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับที่อยู่อาศัยแบบเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรมและลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้สมัครที่ถูกจำกัดในการสมัคร ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้:

 • ประเทศรัสเซีย
 • ประเทศเบลารุส
 • ประเทศเกาหลีเหนือ
 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิรัก
 • ประเทศอิหร่าน

สัญชาติที่จำกัดในการสมัครข้างต้นนี้ ไม่สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสได้

 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรที่อยู่ในอุปการะของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • บุตรที่อยู่ในอุปการะของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี และผู้ที่ศึกษา (เต็มเวลา) ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากผู้สมัครหลัก
 • บุตรในอุปการะของผู้สมัครหลักที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี มีความบกพร่องทางร่างกายและ / หรือจิตใจซึ่งอาศัยอยู่กับผู้สมัครหลักและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
 • พ่อแม่ของผู้สมัครหลักหรือของคู่สมรส ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาศัยอยู่กับผู้สมัครหลักและอยู่ภายใต้การดูและของผู้สมัครหลัก

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของเซนต์คิตส์และเนวิส อนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือใช้ visa-on-arrival ได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป

ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสยอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาตินั้นสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นได้ในทันที ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6-10 เดือน

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการลงทุน ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในเงินลงทุนนั้นๆ  ซึ่งประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager