ใครบ้างที่อาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนักลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐานของไอร์แลนด์

โปรแกรมนักลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐานของไอร์แลนด์เป็นโปรแกรมการลงทุนที่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีรายได้สุทธิขั้นต่ำอย่างน้อย 2,000,000 ยูโร ซึ่งมีตัวเลือกการลงทุนมากมายสำหรับนักลงทุน เริ่มต้นที่ 400,000 ยูโร และปัจจุบันมีระยะเวลาในหารดำเนินอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 8 เดือน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สิทธิ์การพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปีสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติ
 • สามารถทำการต่ออายุวีซ่าได้หลังจาก 2 ปี
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
   • คู่สมรส หรือ คู่รักตามกฎหมาย
   • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
   • บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี และ 24 ปี สามารถได้รับการพิจารณาเป็นบางกรณี
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในไอร์แลนด์ได้
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวร หรือสิทธิ์พลเมืองได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 • การลงทุนองค์กร ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้าน ยูโรในองค์กรจำนวนหนึ่งแห่งหรือมากกว่า โดยต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
 • การลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้าน ยูโร ในกองทุนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติ โดยต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
 • การลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้าน ยูโร ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)ได้ที่ได้รับการอนุมัติ ที่มีรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์ของไอร์แลนด์ โดยต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
 • การบริจาค (ไม่สามารถคืนเงินได้) ที่มีมูลค่า 500,000 ยูโร ใน งานศิลปะ, กีฬา, สุขภาพ, วัฒนธรรม และการศึกษา

เงื่อนไข

 • ต้องทำการลงทุนในไอร์แลนด์
 • ผู้สมัครต้องซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสุทธิอย่างน้อย 2 ล้าน ยูโร โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนต้องสามารถโอนถ่ายไปยังไอร์แลนด์และสามารถเปลี่ยนค่าเงินเป็นยูโรได้
 • ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวต้องมีประกันสุขภาพเอกชนที่ครอบคลุมในระยะเวลาระหว่างที่พำนักอาศัยในไอร์แลนด์
 • ต้องพำนักอาศัยในไอร์แลนด์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน ต่อปี
 • ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินทุน เงินกู้ไม่สามารถนับเป็นเงินทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการประเมินผลซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาลไอร์แลนด์ชั้นสูง
 • คณะกรรมการประเมินผลจะมีการประชุม 4 ครั้งต่อปี (กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, กันยายน และธันวาคม) เพื่อที่ประเมินการยื่นขอสิทธิ์
 • สามารถลงทุนได้ ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
 • เมื่อทำการลงทุนแล้ว ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวจะได้รับสิทธิ์พำนักพักอาศัยโดยมีอายุ 2 ปีในช่วงแรก
 • สามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี โดยยังคงถือครองการลงทุนต่อไป
 • หลังจากช่วง 5 ปีแรก ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองสามารถ:
  • ยื่นขอต่อวีซ่าแบบระยะเวลา 5 ปี; หรือ
  • ยื่นขอสิทธิ์พำนักอาศัยแบบถาวร (หากพำนักอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์); หรือ
  • ยื่นขอสิทธิ์พลเมือง (โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการพำนักอาศัยและเงื่อนไขอื่นๆ)

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager