MALTA

Malta Residency Visa Program (MRVP)

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรของมอลตาคืออะไร?

โปรแกรม วีซ่า นักลงทุน มอลต้า เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สมัครต้องมีการลงทุน ขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในการเช่าทรัพย์สิน การบริจาคของรัฐบาล และการบริจาคให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนของมอลตา โดยปกติใช้เวลาดำเนินการเวลาน้อยกว่า 8 เดือน โปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัย ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในมอลตาได้อย่างไม่มีกำหนด มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตทำงาน, สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ, มีสิทธิ์สมัครเป็นพลเมืองในมอลตาหลังจากพำนัก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และต้องไม่เป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 • ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขของมอลตา
 • ต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมแบบสากล
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและต้องมีชื่อเสียงที่ดี
 • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนพียงพอสำหรับการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลทุกคน
 • ต้องแสดงหลักฐาน
  • รายได้ประจำปีขั้นต่ำ 100,000 ยูโร ที่ได้มาจากนอกประเทศมอลตา
  • เงินทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องทำการลงทุนใน 3 รายการนี้

 • การลงทุนจำนวน 250,000 ยูโร ในพันธบัตรรัฐของมอลตา และต้องถือครองเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือชำระแบบครั้งเดียวเป็นมูลค่า 80,000 ยูโร
 • ลงทุนในหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ในรายการนี้:
  • ซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ขั้นต่ำ 320,000 ยูโร หรือ 270,000 ยูโร ในทางใต้ของมอลตา หรือ ในโกโซ ต้องถือครองการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี; หรือ
  • เช่าสินทรัพย์ที่มีค่าเช่าขั้นต่ำปีละ 12,000 ยูโร หรือ 10,000 ยูโร ในทางใต้ของมอลตา หรือ ในโกโซ ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี
 • การลงทุน (ไม่มีผลตอบแทน) ขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ให้กับของทุนรัฐของมอลตา และอีก 5,000 ยูโร สำหรับ พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย ที่สมัครเพิ่มเติมต่อท่าน

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปี หรือมากกว่า
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ต้องมี:
  • รายได้ต่อปี ไม่ต่ำกว่า 100,000 ยูโร; หรือ
  • เงินลงทุน 500,000 ยูโร
 • ต้องมีรายได้และทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องซื้อพันธบัตรรัฐและถือครองเป็นเวลา 5 ปีบวกการสนับสนุนให้กับกองทุนรัฐและซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพมีมูลค่าประกันครอบคลุมอย่างน้อย 30,000 ยูโรต่อคน

ขั้นตอนการดำเนินการ

การดำเนินการขอยื่นรับสิทธิ์และการส่งเอกสารสามารถเสร็จได้ภายใน 1 เดือน, บวกการชำระเงินในลำดับแรก 5,500 ยูโร จากบัญชีธนาคารของลูกค้าโดยตรงถึงรัฐบาลมอลตา

 • สมัครขอสิทธิ์การพำนักอาศัยในมอลตา
 • เอกสารการสมัครจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่มีอำนาจในมอลตา และทำการตรวจสอบประวัติ (background checks)
 • แสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำเร็จ biometrics ในมอลตาและยื่นสมัครสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card)
 • ได้รับใบรับรองการพำนักอาศัย และสิทธิ์การพำนักอาศัย (Residency card)
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager