โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน มอนเตเนโกร

Montenegro Citizenship by Investment Program (CIP)

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน มอนเตเนโกรคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่า นักลงทุน มอนเตเนโกร นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติที่ต้องมี การลงทุนทางการเงินขั้นต่ำ 450,000 ยูโร และ ในอสังหาริมทรัพย์ขั้นต่ำ 250,000 ยูโร รวมถึงตัวเลือกการบริจาคขั้นต่ำที่ 200,000 ยูโร ซึ่งจะมอบ สัญชาติมอนเตเนโกรและหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และโดยทั่วไปจะใช้เวลา 3 ถึง 6 เดือนในการดำเนินการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • มีอัตราการชำระภาษีต่ำและสมเหตุสมผล
 • มีสิทธิ์ได้รับวีซ่านักลงทุนตามสนธิสัญญา E-2 ของสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization)เมื่อ 2554
 • สกุลเงินประจำชาติ: ยูโร (เมื่อ 2545)
 • เป็นผู้ขอยื่นสมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และอาจได้รับสถานะในปี 2568
 • สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง 122 ประเทศ รวมถึง ประเทศในกลุ่มเชงเก้น บราซิล รัสเซีย ตุรกี ฮ่องกง และ สิงคโปร์
 • สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ด้วยวีซ่า E-2 Treaty Investor
 • มีอัตราการชำระภาษีต่ำและสมเหตุสมผล

ทางเลือกสำหรับการลงทุน & การบริจาคให้รัฐ 

 • ทางเลือกที่ 1:
  • จำนวนเงินบริจาค 100,000 ยูโร ให้กับกองทุนรัฐ
  • การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 250,000 ยูโร ในทางเหนือหรือภาคกลางของมอนเตเนโกร
 • ทางเลือกที่ 2:
  • จำนวนเงินบริจาค 100,000 ยูโร ให้กับกองทุนรัฐ
  • การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 450,000 ยูโร ในเมืองหลวงแห่งโปโดกอริก้า หรือแถบชายฝั่งของมอนเตเนโกร

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • ต้องสามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องถือครองการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ต้องมีประกันที่ครอบคลุมปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
 • หนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามีสุขภาพที่ดี

ขั้นตอนการดำเนินการ (ประมาณ 6 เดือน)

 • ยื่นสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2564
 • แต่งตั้งตัวแทนและทำการกรอกเอกสาร
 • ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้โดยตัวแทน และชำระค่าธรรมเนียม: 7,000 ยูโร สำหรับผู้สมัคร 1 ท่าน หรือ 10,000 ยูโร สำหรับผู้สมัครและครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน (หมายเหตุ: บุตรต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น)
 • ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากตัวแทนการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ระดับสากล
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไข

คำถามที่พบบ่อย

เพื่อยื่นสมัคร ผู้สมัครต้องทำตาม ดังนี้

 • บริจาคเงินเป็นจำนวน 100,000 ยูโร ในกองทุนรัฐบาล และตามมาด้วยตัวเลือกอื่นดังนี้
  • ลงทุนเป็นเงินจำนวน 250,000 ยูโร ในโครงการพัฒนาพื้นที่ด้อยพัฒนาที่ตั้งอยู่ในตอนเหนือหรือตอนกลางของประเทศมอนเตรเนโกร

หรือ

  • ลงทุนเป็นเงินจำนวน 450,000 ยูโร ในโครงการพัฒนาพื้นที่มีการพัฒนาแล้ว ที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงพ๊อดโกริซา หรือแถบชายฝั่งของมอนเตเนโกร

โครงการพัฒนาจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในหลากหลายพื้นที่ในประเทศมอนเตเนโกร โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

 • การท่องเที่ยว – การก่อสร้างโรงแรม/การผสมผสานโครงการไปในหลากหลายรูปแบบ
 • เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูป – โครงการที่สามารถลงทุนจะได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลในภายหลัง

ผู้สมัครต้องถือสิทธิ์ของการลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ไม่มีสัญชาติใดเป็นสัญชาติต้องห้ามในการยื่นสมัคร

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่มีการกำหนดอายุสูงสุดในการยื่นสมัคร

มีข้อกำหนดทางการแพทย์ที่ต้องยื่นขอ ผู้ยื่นสมัครหลักหรือมีสมาชิกในครอบครัวต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าตนไม่ได้มีความเดือดร้อนจากโรคติดต่อ

ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องสมัครประกันสุขภาพที่ต้องครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลในมอนเตเนโกร

โปรแกรมการลงทุนนี้มีระยะเวลาและโควตาในการเปิดรับสมัคร โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 และมีโควตาเพียง 2,000 ใบสำหรับการยื่นสมัคร เมื่อโควตาเต็มโปรแกรมจะปิดตัวลง

คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

มอนเตเนโกรได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่ามอนเตเนโกรจะได้รับการอนุมัติภายในปี 2568

หลังจากได้รับการรับเลือกเข้าร่วมสหภาพยุโรป สัญชาติมอนเตเนโกรสามารถใช้สิทธิ์การเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปได้เท่ากับสมาชิกประเทศอื่นๆ อย่างเช่น สามารถทำงาน เรียน พำนักอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี เนื่องจาก พลเมืองของมอนเตเนโกรสามารถย้ายถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถาวรไปยังประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปได้ภายในปี 2568

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องเอกสารโดยประมาณ 3 เดือน แต่ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในแต่ละกรณี

ค่าดำเนินการทุกอย่างต้องชำระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมด

การบริจาคและการลงทุนต้องทำการฝากผ่านระบบระบบเอสโครว์ก่อนยื่นสมัคร

ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศมอนเตเนโกรในระหว่างการดำเนินการ หลังจากได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องเดินทางไปมอนเตเนโกรเพื่อยื่นข้อมูล biometric สำหรับยื่นขอเอกสารยืนยันตัวตน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager