GRENADA

SIX SENSES LA SAGESSE

GRENADA InterContinental La Sagesse

คุณสนใจที่จะขอสัญชาติเกรเนดาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุดหรูในสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือไม่? ไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าโครงการการลงทุน Grenada Intercontinental La Sagesse

ด้วยการลงทุนขั้นต่ำ 220,000 เหรียญสหรัฐ โปรแกรมนี้มอบโอกาสพิเศษให้กับนักลงทุนและผู้สมัครในการได้รับสัญชาติทางเลือกในขณะที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุดหรูในเกรนาดา ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับสัญชาติเกรเนดาตลอดชีพ ทำให้พวกเขาเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่าไปยังกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถสมัครยื่นขอสัญชาติได้
 • บุตรอายุต่ำกว่า 30 ปี บุตรที่กำเนิดในช่วงของการยื่นขอสัญชาติ พ่อแม่และปู่ย่าตายาย สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการลงทุนได้
 • พี่น้องที่ยังไม่สมรส และไม่มีบุตรของผู้ยื่นขอสมัครรับสัญชาติ และ/หรือ คู่สมรส สามารถยื่นสมัครขอสัญชาติได้
 • นักลงทุนไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเกรนาดา
 • นักลงทุนไม่มีความจำเป็นต้องมีถิ่นพำนักหรือเดินทางไปยังประเทศเกรนาดา
 • ไม่มีการสัมภาษณ์ ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษา หรือ ประสบการณ์ในการจัดการ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษา
 • ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก รวมถึง สหราชอาณาจักร รัสเซีย จีน ประเทศในกลุ่มเชงเก้น และประเทศต่างๆ ในเครือจักรภพอังกฤษ

ลงทุนในโครงการซิกซ์เซ้นส์ ลา ซาเจสส์

 • โรงแรม 5 ดาว
 • นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นที่มีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในเจ้าของของโครงการ Six Senses La Sagesse
 • ลงทุนเริ่มต้นที่ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • โรงแรมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2020
 • สถานที่ที่สะดวกสบายเป็นเป็นสถานที่สำคัญ

ประโยชน์

 • ได้รับสัญชาติเกรนาดาตลอดชีพ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลโดยไม่จำกัดจำนวน
 • ละเว้นการชำระภาษีเงินได้ ภาษีกำไรจากเงินลงทุน ภาษีความมั่งคั่ง และ ภาษีมรดก
 • เกรนาดายอมรับการถือ 2 สัญชาติ
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน หรืออาศัยอย่างถาวรในประเทศใดก็ได้ในกลุ่มสมาชิกของแคริบเบียน
 • มีภาษีในการทำธุรกิจต่ำ
 • สกุลเงิน (XCD) อิงตามสกุลเงิน สหรัฐดอลลาร์
 • มีระดับความปลอดภัยให้แก่นักพัฒนาต่างชาติ และเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
 • สามารถเข้าพักที่โรงแรม Park Hyatt St. Kitts หรือ Kempinski Dominica ได้เป็นเวลา 7 คืน ต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างการก่อสร้าง และสามารถเข้าพักที่ Six Senses La Sagesse ได้เป็นเวลา 7 คืน ต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาของการถือหุ้น

เงื่อนไข

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีสุขภาพดี
 • มีคุณสมบัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องถือไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ
 • สมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

ความปลอดภัยในการลงทุน

 • โครงการได้รับการรับรองจากกลุ่มรัฐบาล และอนุญาตให้มีโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ
 • เงินในการลงทุนสามารถได้รับคืนหลังจาก 5 ปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมของการบำรุงรักษาหรือบริการเพิ่มเติม
 • ได้รับเงินปันผลประมาณ 2-5% ต่อปี จากการเริ่มต้นดำเนินการสร้างโรงแรมเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นจำนวน 5% ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลของเกรนาดา สำหรับโครงการพิเศษนี้

ขั้นตอนดำเนินการ

 • กรอกแบบฟอร์มการจอง และวางมัดจำ
 • กรอกแบบฟอร์มทั้งหมด ชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย การตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ต้องชำระยอดคงเหลือของการลงทุน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมทางรัฐบาลอื่นๆ
 • นักลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองการเป็นพลเมือง

  Request Investment Program One-Pager