บริการสอบทานธุรกิจ

ขับเคลื่อนด้วยความไว้วางใจและความโปร่งใส

Due Diligence Service citizenship-by-investment programs
Citizenship by investment

HLG Due Diligence Service ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่มีจริยธรรมและน่าเชื่อถือ ที่จัดหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำได้โดยใช้ฐานข้อมูลระดับโลกที่มีคุณภาพสูงและการสืบค้นข้อมูลที่ถูกกฏหมายและเป็นสาธารณะ กว่า 30 ปีที่ HLG ได้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษาความซื่อสัตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของธุรกิจ บุคคล และองค์กรทั่วโลก HLG ได้ส่งพลเมืองที่มีชื่อเสียงและมีผลงานดีไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้การพำนักชั่วคราวและโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติทั่วโลก

HLG Due Diligence Service ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง บุคคล บริษัท และพันธมิตร เนื่องจากการมีอยู่ทั่วโลกของ HLG และความเชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายโดยเฉพาะ

HLG Due Diligence Service จะนำความโปร่งใสมาสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณและช่วยคุณจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของคุณ ในด้านธุรกิจ มันคงจะดีกว่าถ้าคุณรู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรมากกว่าการที่ทำงานกับสิ่งที่ไม่รู้จัก HLG Due Diligence Service สามารถดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่และสำรวจการขึ้นทะเบียน ทั้งในและนอกประเทศ ด้วยสำนักงาน 24 ที่ทั่วโลก ข้อได้เปรียบของเราส่วนใหญ่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า เราสามารถดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ ตลอดจนสำรวจและตรวจสอบฐานข้อมูลออนไลน์ได้

ด้วยการช่วยคุณสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าในอนาคต คู่ค้า ผู้ให้บริการ และพนักงาน โดยการนำความโปร่งใสผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด การรู้จักพื้นเพของลูกค้าและคู่สัญญาจะทำให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

HLG Due Diligence จะดำเนินการคัดกรองบุคคลและบริษัทผ่านการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ:

–        หน่วยงานมากกว่า 3 ล้านแห่งใน 250 ประเทศ

–        ฐานข้อมูลของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

–        หน่วยงานยุติธรรมมากกว่า 1,300 แห่ง

–        สื่อและสมบัติสาธารณะ

–        ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีความเสี่ยงและความเสี่ยงสากล

–        เอกสารคำฟ้องศาลและบันทึกของบริษัท

REQUEST DUE DILIGENCE SERVICE

Thank you for visiting Harvey Law Group.
Please select our nearest office to you and complete the enquiry form below.
To send successfully, you must fill in all the required fields marked by an asterisk “*”.

  ***การสืบค้นบริการสอบทานธุรกิจของเราจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับภาษาท้องที่ใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ***

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า HLG Due Diligence
  จะสามารถดำเนินการตรวจสอบที่ครอบคลุมมากขึ้น ถ้ามีเอกสารดังนี้

  การตรวจสอบหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน

  การตรวจสอบทะเบียนท้องถิ่น

  การดำเนินคดีในท้องที่ การตรวจสอบข้อบังคับและภาวะล้มละลาย

  การตรวจสอบที่อยู่อาศัย

  การตรวจสอบการจบการศึกษา