บริการสอบทานธุรกิจ

ขับเคลื่อนด้วยความไว้วางใจและความโปร่งใส

Due Diligence Service citizenship-by-investment programs
Citizenship by investment

HLG Due Diligence Service ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่มีจริยธรรมและน่าเชื่อถือ ที่จัดหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำได้โดยใช้ฐานข้อมูลระดับโลกที่มีคุณภาพสูงและการสืบค้นข้อมูลที่ถูกกฏหมายและเป็นสาธารณะ กว่า 30 ปีที่ HLG ได้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษาความซื่อสัตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของธุรกิจ บุคคล และองค์กรทั่วโลก HLG ได้ส่งพลเมืองที่มีชื่อเสียงและมีผลงานดีไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้การพำนักชั่วคราวและโปรแกรมการลงทุนเพื่อสัญชาติทั่วโลก

HLG Due Diligence Service ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง บุคคล บริษัท และพันธมิตร เนื่องจากการมีอยู่ทั่วโลกของ HLG และความเชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายโดยเฉพาะ

HLG Due Diligence Service จะนำความโปร่งใสมาสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณและช่วยคุณจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของคุณ ในด้านธุรกิจ มันคงจะดีกว่าถ้าคุณรู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรมากกว่าการที่ทำงานกับสิ่งที่ไม่รู้จัก HLG Due Diligence Service สามารถดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่และสำรวจการขึ้นทะเบียน ทั้งในและนอกประเทศ ด้วยสำนักงาน 24 ที่ทั่วโลก ข้อได้เปรียบของเราส่วนใหญ่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า เราสามารถดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ ตลอดจนสำรวจและตรวจสอบฐานข้อมูลออนไลน์ได้

ด้วยการช่วยคุณสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าในอนาคต คู่ค้า ผู้ให้บริการ และพนักงาน โดยการนำความโปร่งใสผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด การรู้จักพื้นเพของลูกค้าและคู่สัญญาจะทำให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

HLG Due Diligence จะดำเนินการคัดกรองบุคคลและบริษัทผ่านการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ:

–        หน่วยงานมากกว่า 3 ล้านแห่งใน 250 ประเทศ

–        ฐานข้อมูลของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

–        หน่วยงานยุติธรรมมากกว่า 1,300 แห่ง

–        สื่อและสมบัติสาธารณะ

–        ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีความเสี่ยงและความเสี่ยงสากล

–        เอกสารคำฟ้องศาลและบันทึกของบริษัท

บริการสอบทานธุรกิจ

ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยม ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป
โปรดเลือกสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้คุณ และกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
เพื่อการนำส่งข้อมูลที่ครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย (*)  ***การสืบค้นบริการสอบทานธุรกิจของเราจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับภาษาท้องที่ใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ***

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า HLG Due Diligence
  จะสามารถดำเนินการตรวจสอบที่ครอบคลุมมากขึ้น ถ้ามีเอกสารดังนี้

  การตรวจสอบหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน

  การตรวจสอบทะเบียนท้องถิ่น

  การดำเนินคดีในท้องที่ การตรวจสอบข้อบังคับและภาวะล้มละลาย

  การตรวจสอบที่อยู่อาศัย

  การตรวจสอบการจบการศึกษา

  ความเชี่ยวชาญของเรา

  Immigration Law, Citizenship by Investment

  การโยกย้ายถิ่นฐาน

  กฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน การโยกย้ายถิ่นฐานหรือการย้ายประเทศนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ในฐานะสำน…
  Soluções Personalizadas

  ลูกค้ารายบุคคล

  บริการสำหรับลูกค้ารายบุคคล การให้คำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน เอชแอลจี พร้อมให้คำแนะนำที่ชัดเ…
  avocat d'affaire

  กฎหมายทางธุรกิจ

  กฎหมายทางธุรกิจ เอชแอลจี มุ่งมั่นให้บริการผ่านเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเน้นการให้บริการแบบค…