AUSTRALIA

Investor Stream Visa 188B

วีซ่านักลงทุนออสเตรเลีย 188B คืออะไร?

วีซ่า นักลงทุน ออสเตรเลีย 188B เป็น โปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในออสเตรเลีย ที่ต้องมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างน้อย 2,500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งจะต้องลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า 20 เดือน และหลังจาก 5 ปี ผู้สมัครจะมีโอกาสที่นำไปสู่การขอสัญชาติออสเตรเลียได้ มีโอกาสในการทำงาน อาศัย หรือเรียนที่ออสเตรเลีย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การลงทุนที่ปลอดภัยผ่านพันธบัตรรัฐบาล

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถทำงาน พำนักอาศัย หรือศึกษาในออสเตรเลียได้
 • มีสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และมีมาตราฐานการครองชีพที่สูงที่สุดในโลก
 • สามารถนำผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลมายังออสเตรเลียได้
   • คู่สมรส หรือคู่รักโดยพฤตินัย
   • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลอายุต่ำกว่า 18 ปี
   • บุตรอยู่ภายใต้การดูแลอายุระหว่าง 18-23 ปี
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • เงื่อนไขกำหนดเกี่ยวกับการลงทุน ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
 • มีการลงทุนที่ปลอดภัยเมื่อลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
 • เส้นทางสู่การได้สิทธิ์พลเมือง
   • สิทธิ์พำนักชั่วคราว-สิทธิ์พำนักถาวร-สิทธิ์การเป็นพลเมือง

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 • ลงทุนขั้นต่ำ5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในพันธบัตรรัฐหรือเขตปกครองโดยใช้ทุนที่ปราศจากภาระผูกพันที่ได้มาจากธุรกิจหรือการลงทุนที่เหมาะสม
 • ต้องถือครองการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี จากวันที่ออกหนังสือในรัฐหรือเขตปกครองที่ได้ร่วมรายการ
 • การลงทุนสามารถเปลี่ยนได้, แต่ถ้าถอนการลงทุนออก, วีซ่าจะถูกยกเลิก

เงื่อนไข

 • มีการลงทุนขั้นต่ำ 2.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในรัฐของออสเตรเลีย หรือ เขตปกครองของออสเตรเลีย อย่างน้อย 5 ปี
 • มีธุรกิจ การลงทุน และ ทรัพย์สินส่วนบุคคลมูลค่าสุทธิขั้นต่ำ 2.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่ถือครองโดยผู้สมัครและ/หรือ คู่สมรส ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฎิทินก่อนวันที่ยื่นสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน 3 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับซิดนีย์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ระบุไว้จำนวนหนึ่งธุรกิจหรือมากกว่า หรือ ประสบการณ์ในการลงทุนที่เหมาะสม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีอายุน้อยกว่า 55 ปี
 • มีคะแนน point test 65 คะแนน
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องผ่านเงื่อนไขด้านสุขภาพและรายงานพฤติกรรมของออสเตรเลีย
 • มีความตั้งใจในการพำนักอาศัยอย่างน้อย 2 ปี ในรัฐ หรือเขตการปกครองที่ได้ทำการลงทุน
 • ในเวลาอย่างน้อย 1 จาก 5 ปี ก่อนการส่งเอกสาร ผู้สมัครและ/หรือคู่สมรส ที่บริหารจัดการหรือสามารถหาหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า:
   • ผู้สมัครต้องได้รับเงินปันผลอย่างน้อย 10% ในธุรกิจที่ตรงตามเงื่อนไข หรือ
   • มีการลงทุนที่เหมาะสม โดยมีมูลค่าอย่างน้อย 1.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งเอกสารแสดงความจำนงค์ (EOI) ผ่าน “Skill Select” บริการออนไลน์เพื่อได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ
 • เมื่อได้รับการเสนอชื่อจากรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ และ การรับเชิญเพื่อที่จะยื่นขอรับสิทธิ์ ส่งการยื่นขอรับสิทธิ์วีซ่าออนไลน์ภายใน 60 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติสิทธิ์วีซ่า ผู้ลงทุนสามารถจะได้รับคำปรึกษาเมื่อทำการลงทุน
 • เมื่อทำการลงทุนที่ร่วมรายการ วีซ่าจะถูกออกให้
 • วีซ่าจะมีระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปีที่เป็นเงื่อนไขการอยู่อาศัย

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager