โปรแกรมการลงทุนของประเทศออสเตรเลีย 188C

AUSTRALIA Significant Investor Visa (SIV) 188C

วีซ่านักลงทุนออสเตรเลีย 188C คืออะไร?

วีซ่านักลงทุนรายสำคัญของออสเตรเลีย (SIV) เป็นโครงการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างน้อย 5,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ต้องลงทุนในการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย ขณะนี้มีระยะเวลาในการดำเนิน 12-24 เดือน และหลังจาก 5 ปีอาจมีโอกาสที่นำไปสู่ขอสัญชาติออสเตรเลียได้

สินทรัพย์ที่ต้องมี: 5,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ระยะเวลาดำเนินการ: 12-24 เดือน
ได้รับสัญชาติ: หลังจาก 5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถทำงาน พำนักอาศัย หรือศึกษาในออสเตรเลียได้
 • มีสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และมีมาตราฐานการครองชีพที่สูงที่สุดในโลก
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถนำผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลมายังออสเตรเลียได้
 • คู่สมรส หรือคู่รักโดยพฤตินัย
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • บุตรอยู่ภายใต้การดูแลอายุระหว่าง 18-23 ปี
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • ไม่มีการทดสอบ Point Test
 • ไม่มีเพดานกำหนดด้านอายุ
 • สามารถยืดเวลาสิทธิ์การพำนักชั่วคราวได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี สูงสุดถึง 8 ปี
 • เส้นทางสู่การได้สิทธิ์พลเมือง
   • สิทธิ์พำนักชั่วคราว-สิทธิ์พำนักถาวร-สิทธิ์การเป็นพลเมือง

ทางเลือกสำหรับการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

 • ทำการลงทุนในการลงทุนที่สำคัญตามสัดส่วนต่อไปนี้:
   • ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการลงทุนร่วม และ กองทุนหุ้นส่วนเอกชนเพื่อการเติบโต โดยลงทุนใน ธุรกิจ Start-up และบริษัทเอกชนขนาดเล็ก
   • ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ โดยลงทุนในบริษัทที่กำลังพัฒนาที่มีการจดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย
   • “การลงทุนแบบสมดุล” อย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกองทุน ที่จะลงทุนในทรัพย์สินมากมาย
 • หากมีการถอนการลงทุน ต้องทำการลงทุนใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน

เงื่อนไข

 • การลงทุนมูลค่า 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการลงทุนที่ร่วมรายการสำหรับการถือครองเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินหรือทุนที่ใช้ในการลงทุนได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้สมัครต้องผ่านเงื่อนไขด้านสุขภาพและรายงานพฤติกรรมของออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครคนหลักต้องอาศัยอยู่ใรประเทศออสเตรเลียอย่างน้อย 40 วัน ต่อปี สำหรับผู้ติดตาม ต้องอยู่ในออสเตรเลีย 180 วันต่อปี ก่อนทำการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย
 • มีความตั้งใจในการพำนักอาศัยในรัฐ หรือเขตปกครองที่ระบุไว้ และทำธุรกิจและลงทุนในออสเตรเลีย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งเอกสารแสดงความจำนงค์ (EOI) ผ่าน “Skill Select” บริการออนไลน์เพื่อได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ
 • เมื่อได้รับการเสนอชื่อจากรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ และ การรับเชิญเพื่อที่จะยื่นขอรับสิทธิ์ ส่งการยื่นขอรับสิทธิ์วีซ่าออนไลน์ภายใน 60 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติสิทธิ์วีซ่า ผู้ลงทุนสามารถจะได้รับคำปรึกษาเมื่อทำการลงทุน
 • เมื่อทำการลงทุนที่ร่วมรายการ วีซ่าจะถูกออกให้
 • วีซ่าจะมีอายุตั้งแต่ 5 ปี (ซึ่งสามารถต่ออายุได้ถึง 9 ปี) และเงื่อนไขการอยู่อาศัยขั้นต่ำในออสเตรเลีย

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับนักลงทุนผู้ที่

 • มีความประสงค์ในการลงทุนจำนวน 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในรัฐบาลหรืออาณาเขตออสเตรเลียเป็นเวลา 4 ปี
 • ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนรัฐบาลหรือตัวแทนเขตของออสเตรเลีย หรือจากสำนักการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด)
 • คู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้
 • เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลหมายถึงบุตรของผู้สมัครหรือบุตรของคู่รัก ที่ยังไม่ได้หมั้นหมาย แต่งงาน หรือมีความสัมพันธ์โดยพฤตินัย
  • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ
  • อายุ 18 – 23 ปี และบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหรือของคู่รัก หรือ
  • อายุ 23 ปี หรือมากกว่า และบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหรือของคู่รัก เนื่องจากความพิการทางร่างบางส่วนหรือทั้งหมดหรือสภาพจิตใจที่ผิดปกติ

วีซ่ามีอายุ 4 ปี 3 เดือนหลังจากวันที่ได้รับ

ผู้สมัครยื่นเอกสาร Expression of Interest (EOI) และได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำเขตนั้นๆ หลังจากยื่นเอกสาร EOI และได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำเขตนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน สำหรับการยื่นขอวีซ่า หากผู้สมัครได้รับการอนุมัติในการเป็นผู้ลงทุนแล้ว จะมีการบอกรายละเอียดของการลงทุนและช่วงเวลาที่จะได้รับวีซ่า

 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องมีใบรับรองสุขภาพจากทางแพทย์ เพื่อยืนยันว่าสุขภาพดีตรงตามเงื่อนไข
 • ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนว่าตรงตามเงื่อนไข โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่เป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหลังจากอายุ 16 ปี เป็นคนออกเอกสารให้ เงื่อนไขนี้ใช้ได้กับผู้ที่ยื่นสมัครและครอบครัวของผู้สมัครไม่ว่าจะมีการย้ายไปที่อื่นหรือไม่ก็ตาม
 • เงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากครอบครัวของผู้ยื่นสมัครไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ไม่ต้องทำ point test

ต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้สามารถนำมาแสดงเพิ่มเติม ที่มาของเงินทุนต้องมีหลักฐานที่สมเหตุสมผลในการรับรอง

อัตราในการลงทุนมีดังนี้:

 • ลงทุนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการร่วมทุนและกองทุนเอกชนที่มีการเติบโต ในการลงทุนให้กับธุรกิจ start-up และธุรกิจเอกชนขนาดย่อม
 • ลงทุนอย่างน้อย 1.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกองทุนบริหารจัดการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ในการลงทุนกับบริษัทที่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น
 • การลงทุนแบบสมดุล (balancing investment) อย่างน้อย 3 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกองทุนบริหารจัดการที่มีการนำไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เช่น รายชื่อบริษัท ASX-listed, หุ้นกู้ออสเตรเลีย กรมธรรม์บำนาญ และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 • ไม่สามารถลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย ได้ และไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยผ่านกองทุนบริการจัดการได้
 • การลงทุนไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

มูลค่าของโปรแกรมการลงทุนในวีซ่าออสเตรเลีย 188c ต้องลงทุนแรกเริ่มไม่น้อยกว่า 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงเวลาที่ผู้มีอำนาจจะอนุมัติวีซ่าให้หรือไม่ก็ตาม หลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้ว หากมูลค่าของโปรแกรมลดลงต่ำกว่า 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียก็ไม่เป็นผลอันใด
หากผู้สมัครถอนการลงทุนในขณะที่ถือวีซ่าอยู่ ต้องทำการลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมการลงทุนอื่นภายใน 30 วันตามปฎิทิน หากไม่ลงทุน จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้และวีซ่าจะถูกยกเลิก

มีเงื่อนไขในการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียดังนี้

  • อาศัยอยู่อย่างน้อย 40 วันต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ
  • อาศัยอยู่อย่างน้อย 160 วันตลอดระยะเวลา 4 ปี

ธุรกิจด้านนวัตกรรมและโปรแกรมการลงทุนของประเทศออสเตรเลียมีสองขั้นตอนในการได้สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ผู้สมัครต้องมีวีซ่า provisional (subclass 188) (เช่น วีซ่าสำหรับผู้พำนักอาศัยชั่วคราว) เป็นระยะเวลา 4 ปี หลังจากมีการทำธุรกิจด้านนวัตกรรม และ/หรือ ลงทุนในโปรแกรม ผู้สมัครสามารถยื่นขอสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรได้ (subclass 888)

ได้ คู่สมรสของผู้สมัครหรือพันธมิตรโดยพฤตินัยสามารถอาศัยอยู่เพื่อให้ตรงตามที่เงื่อนไขกำหนดได้ คู่สมรสต้องอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาดังนี้

 • อย่างน้อย 180 วันต่อปี หรือ
 • อย่างน้อย720 วันตลอดระยะเวลา 4 ปี

ในกรณีนี้ผู้ยื่นสมัครหลักไม่จำเป็นต้องอาศัยให้ตรงตามเงื่อนไขการอยู่อาศัย

ผู้ยื่นสมัครหลักสามารถยื่นขอยืดเวลาสำหรับโปรแกรม SIV และวีซ่า provisional เป็นเวลา 2 ปีในการอยู่อาศัย หากผู้ยื่นสมัครยื่นขอยืดเวลา เวลาในการอยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นอีก 40 วันต่อปี รวมทั้งหมดเป็น 240 วันตลอดระยะเวลา 6 ปี

มีระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 12-24 เดือน

ไม่สามารถรวมได้ ผู้สมัครต้องทำการลงทุนใหม่ในโปรแกรม แต่ต้องก่อนการขอวีซ่า

ได้ เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้ถือไม่สามารถทำงานหรือเรียนได้

เงื่อนไขโดยทั่วไปสำหรับการยื่นขอสิทธิ์พลเมือง ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่ผู้สมัครได้อาศัยอยู่ในประเทศ มีเงื่อนไขดังนี้

 • อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 4 ปี ก่อนยื่นสมัคร
 • ต้องมีสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยภาวรเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 12 เดือน ก่อนยื่นสมัครขอสัญชาติ และต้องไม่ออกจากประเทศเป็นระยะเวลารวมแล้วนานเกิน 1 ปี ในช่วงเวลา 4 ปี รวมถึงต้องมีระยะเวลาออกจากประเทศไม่เกิน 90 วัน ในช่วง 12 เดือนก่อนทำการยื่นสมัคร

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager