วีซ่า 188C สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ของออสเตรเลียคืออะไร?

วีซ่านักลงทุนรายสำคัญของออสเตรเลีย (SIV) เป็นโครงการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างน้อย 5,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ต้องลงทุนในการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย ขณะนี้มีระยะเวลาในการดำเนิน 12-24 เดือน และหลังจาก 5 ปีอาจมีโอกาสที่นำไปสู่ขอสัญชาติออสเตรเลียได้

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถทำงาน พำนักอาศัย หรือศึกษาในออสเตรเลียได้
 • มีสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และมีมาตราฐานการครองชีพที่สูงที่สุดในโลก
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถนำผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลมายังออสเตรเลียได้
 • คู่สมรส หรือคู่รักโดยพฤตินัย
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • บุตรอยู่ภายใต้การดูแลอายุระหว่าง 18-23 ปี
 • ไม่มีเงื่อนไขกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • ไม่มีการทดสอบ Point Test
 • ไม่มีเพดานกำหนดด้านอายุ
 • สามารถยืดเวลาสิทธิ์การพำนักชั่วคราวได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี สูงสุดถึง 8 ปี
 • เส้นทางสู่การได้สิทธิ์พลเมือง
   • สิทธิ์พำนักชั่วคราว-สิทธิ์พำนักถาวร-สิทธิ์การเป็นพลเมือง

ทางเลือกสำหรับการลงทุนที่เข้าร่วมรายการ

 • ทำการลงทุนในการลงทุนที่สำคัญตามสัดส่วนต่อไปนี้:
   • ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการลงทุนร่วม และ กองทุนหุ้นส่วนเอกชนเพื่อการเติบโต โดยลงทุนใน ธุรกิจ Start-up และบริษัทเอกชนขนาดเล็ก
   • ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ โดยลงทุนในบริษัทที่กำลังพัฒนาที่มีการจดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย
   • “การลงทุนแบบสมดุล” อย่างน้อย 3 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในกองทุน ที่จะลงทุนในทรัพย์สินมากมาย
 • หากมีการถอนการลงทุน ต้องทำการลงทุนใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน

เงื่อนไข

 • การลงทุนมูลค่า 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการลงทุนที่ร่วมรายการสำหรับการถือครองเป็นระยะเวลา 4 ปี
 • ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินหรือทุนที่ใช้ในการลงทุนได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้สมัครต้องผ่านเงื่อนไขด้านสุขภาพและรายงานพฤติกรรมของออสเตรเลีย
 • ต้องพำนักอาศัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 160 วัน ในช่วง 4 ปี
 • มีความตั้งใจในการพำนักอาศัยในรัฐ หรือเขตปกครองที่ระบุไว้ และทำธุรกิจและลงทุนในออสเตรเลีย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ส่งเอกสารแสดงความจำนงค์ (EOI) ผ่าน “Skill Select” บริการออนไลน์เพื่อได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ
 • เมื่อได้รับการเสนอชื่อจากรัฐหรือเขตปกครองของรัฐ และ การรับเชิญเพื่อที่จะยื่นขอรับสิทธิ์ ส่งการยื่นขอรับสิทธิ์วีซ่าออนไลน์ภายใน 60 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติสิทธิ์วีซ่า ผู้ลงทุนสามารถจะได้รับคำปรึกษาเมื่อทำการลงทุน
 • เมื่อทำการลงทุนที่ร่วมรายการ วีซ่าจะถูกออกให้
 • วีซ่าจะมีอายุ 4 ปี และ 3 เดือน (ซึ่งสามารถต่ออายุได้ถึง 8 ปี) และเงื่อนไขการอยู่อาศัยขั้นต่ำในออสเตรเลีย

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager