วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท

Thailand Elite Membership

วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คืออะไร?

วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท เป็นวีซ่าระยะยาวซึ่งจัดอยู่ในประเภทวีซ่าท่องเที่ยว ที่อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยพร้อมกับผลประโยชน์เป็นระยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 20 ปีขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก และมีค่าธรรมเนียมสมาชิกประมาน 600,000 บาท (18,000 เหรียญสหรัฐ) วีซ่านี้อนุญาตให้เข้าออกได้หลายครั้งเป็นเวลา 5 ปี

โปรแกรมสมาชิกสำหรับ Thailand Elite visa

Elite Easy Access: 5 ปี –  600,000 บาท
Elite Superiority Extension: 20 ปี – 1,000,000 บาท
Elite Ultimate Privilege: 20 ปี – 2,000,000 บาท
Elite Privilege Access: 10 ปี – 1,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • วีซ่าแบบต่ออายุได้ 5-20 ปีที่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้อย่างง่ายดายและสามารถยืดระยะการอยู่เพิ่มเติมได้อีก 1 ปี
 • ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแบบVIP และ ยังมีรถมารับและส่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยมีผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistance)
 • มีระบบการต้อนรับสุดพิเศษเมื่อมาถึงสนามบินหรือเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมืองและพาสปอร์ต
 • มีบริการรถรับส่งทั้งขาไปและขากลับ (สำหรับบางโปรแกรม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีบริการ Miracle เมื่อเดินทางมาถึง และมีเลาจน์บริการสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ
 • บริการอำนวยความสะดวกของรัฐที่ครอบคลุมสำหรับ;
  • เครือข่ายธุรกิจ และ บริการการย้ายถิ่นฐาน
  • การอำนวยความสะดวกด้านใบขับขี่ และการดำเนินการใบอนุญาตทำงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเช่น ร้านสินค้าปลอดภาษี (duty-free) โรงแรม ภัตตาคาร และ ศูนย์การค้า

เงื่อนไข

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกเริ่มต้นที่ 600,000 บาท (รวมภาษีมวลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับระยะเวลา 5 ปี
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้เป็นพลเมืองไทย
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องไม่มีการพำนักอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนดในการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ขั้นตอนการดำเนินการ

หลังจากส่งเอกสารการสมัครเป็นมาชิกแล้ว การดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมด 45 วัน

กลุ่มวีซ่าทั้งหมด มีดังนี้ (i) Visa on arrival จากเที่ยวบินต่างประเทศ (ii) กงสุลประเทศไทยต่างแดน (iii) หน่วยคัดกรองคนเข้าเมืองในกรุงเทพ ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรม Thailand Elite Visa คือวีซ่าระยะยาวภายใต้วีซ่าท่องเที่ยว (Privilege Entry Visa “PE”) เปิดโอกาสให้สามารถพำนักอาศัยในประเทศไทยพร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมายเป็นระยะเวลาตั้งแค่ 5 – 20 ปี ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือกพร้อมกับค่าธรรมเนียมสมาชิก วีซ่านี้ต้องต่ออายุทุกๆ 5 ปี พร้อมสามารถยืดเวลาการพำนักอาศัยได้ 1 ปี ต่อครั้ง

 • Elite Ultimate Privilege (Grand Package) วีซ่า 20 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี), ราคา 2,140,000 บาท (ค่าธรรมเนียมรายปี 21,400 บาท);
 • Elite Family Premium, วีซ่าสำหรับผู้สมัครภายใต้ผู้สมัครหลักของ Elite Ultimate Privilege ราคา 1,000,000 บาท (ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท);
 • Elite Superiority Extension, วีซ่า 20 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี) 1,000,000 บาท;
 • Elite Family Alternative, วีซ่า 10 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี) 800,000 บาท และสำหรับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น 700,000 บาทต่อคน
 • Elite Privilege Access, วีซ่า 10 ปี (ต่ออายุทุกๆ 5 ปี) 1,000,000 บาท และสำหรับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น 800,000 บาทต่อคน
 • Elite Family Excursion, วีซ่า 5 ปี ราคา 800,000 บาทสำหรับสมาชิก 2 ท่าน และสำหรับสมาชิกเพิ่มเติมราคา 300,000 บาทต่อคน
 • Elite Easy Access, วีซ่า 5 ปี ราคา 500,000 บาท

ผู้สมัครหรือสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ไม่เคยได้รับคำพิพากษาให้จำคุกในประเทศใดก็ตาม เว้นแต่ความผิดที่เกิดจากความประมาท
 • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ได้รับการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยตามกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่นๆ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
 • ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
 • ทุกช่วงอายุสามารถเข้าร่มได้ยกเว้นวีซ่า Elite Ultimate Privilege ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี

มี สัญชาติต้องห้ามมีดังนี้

 • เอเชีย: เกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน
 • ตะวันออกกลาง: แอลจีเรีย อิรัก อียิปต์ อิหร่าน เลบานอน ลิเบีย ปาเลสไตน์ ซีเรีย เยเมน
 • แอฟริกา: แอฟริกากลาง แคเมอรูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียลกินี กินี กานา ไลบีเรีย ไนจีเรีย เซาตูเมและปรินซิปี เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย ซูดาน

ไม่มีการกำหนดช่วงอายุ นอกจาก Elite Ultimate Privilege (Grand Package) ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี

สมาชิก Thailand Elite ต้องทำรายงาน 90 วันที่สำนักงานคัดกรองคนเข้าเมืองตลอดระยะเวลาที่พำนักอาศัยหรือการออกนอกประเทศที่มากกว่า 90 ศุนย์ให้ความช่วยเหลือของ Thailand Elite พร้อมช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน สำหรับสมาชิกที่อยู่ในกรุงเทพ การส่งรายงานสามารถส่งได้ที่สำนักงานใหญ่ที่สาทร และการทำรายงานจะเสร็จภายใน 2 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรายังมีกลุ่มตัวแทนที่พร้อมช่วยเหลือสมาชิกอยู่ที่ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ในการทำรายงาน 90 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำเป็นต้องมี Residence Notification (TM 30) จากเจ้าของบ้านหรืออาคารที่สมาชิกอาศัยอยู่
หากพำนักอาศัยในประเทศตลอดปี สมาชิกต้องทำรายงานส่วนตัวให้หน่วยคัดกรองคนเข้าเมืองเพื่อต่อเวลาการอาศัยอยู่ จะมีค่าธรรมเนียม1,900 บาท ไม่จำเป็นต้องทำการต่ออายุ หากสมาชิกเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 365 วัน

ทุกแพคเกจ ยกเว้น Elite Easy Access และ Elite Superiority Extension packages สามารถให้ครอบครัวเข้าร่วมได้โดยอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรืออาจไม่ต้องเสีย หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนี้พร้อมกับครอบครัว กรุณาติดต่อ HLG เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือก กรุณาติดต่อบริษัท HLG สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริการรถรับส่งจากสนามบินไปยัง โรงแรมหรือที่พัก และรับจากที่พังหรือโรงแรมไปยังสนามบิน
 • Fast track สำหรับการฝ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจเช็คพาสปอร์ต
 • ได้รับการต้อนรับอย่างVIP ทั้งขาเข้าและขาออกที่สนามบิน โดยผู้ช่วยส่วนตัว (Elite Personal Assistants)จาก Thailand Elite
 • เลาจน์สุดพิเศษสำหรับต้อนรับทั้งขาเข้าและขาออก
 • การบริการด้านสปา
 • การบริการด้านกอล์ฟ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล เช่น เครือข่ายในการทำธุรกิจ บริการจากหน่วยตรวจคนเข้าเมือง (ราบงาน 90 วัน) การอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือในเรื่องของการทำใบขับขี่
 • ศูนย์ช่วยเหลือสมาชิกทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วัน และมีบริการในภาษาต่างๆ ภาษาอังกฤษบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภาษาเกาหลี ภาษาจีนแมนดาริน ภาษาญี่ปุ่นให้บริการตั้งแต่ 06:00 – 21:00 นาฬิกา (เวลามาตราฐานกรุงเทพ GMT +7)
 • สิทธิประโยชน์การซื้อสินค้า Duty Free และส่วนลดพิเศษจากหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่าง โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (หน้าข้อมูลส่วนตัว และแสตมป์วีซ่าของไทย)
 • ภาพถ่ายล่าสุดขนาดเท่ารูปในพาสปอร์ต (คุณภาพของรูปภาพต้องชัด อย่างน้อย 1 MB โดยใช้เป็นไฟล์ jpeg)
 • ใบสมัคร
 • หลักฐานด้านความสันพันธ์ เช่น สูติบัตร ใบจดทะเบียนสมรส (สำหรับแพคเกจแบบครอบครัว)

หลังจากยื่นเอกสารของโปรแกรม ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คประวัติของผู้สมัครประมาณ 1-3 เดือน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager