วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คืออะไร?

วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท เป็นวีซ่าระยะยาวซึ่งจัดอยู่ในประเภทวีซ่าท่องเที่ยว ที่อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยพร้อมกับผลประโยชน์เป็นระยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 20 ปีขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก และมีค่าธรรมเนียมสมาชิกประมาน 600,000 บาท (18,000 เหรียญสหรัฐ) วีซ่านี้อนุญาตให้เข้าออกได้หลายครั้งเป็นเวลา 5 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • วีซ่าแบบต่ออายุได้ 5-20 ปีที่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้อย่างง่ายดายและสามารถยืดระยะการอยู่เพิ่มเติมได้อีก 1 ปี
 • ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแบบVIP และ ยังมีรถมารับและส่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยมีผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistance)
 • มีระบบการต้อนรับสุดพิเศษเมื่อมาถึงสนามบินหรือเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมืองและพาสปอร์ต
 • มีบริการรถรับส่งทั้งขาไปและขากลับ (สำหรับบางโปรแกรม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีบริการ Miracle เมื่อเดินทางมาถึง และมีเลาจน์บริการสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ
 • บริการอำนวยความสะดวกของรัฐที่ครอบคลุมสำหรับ;
  • เครือข่ายธุรกิจ และ บริการการย้ายถิ่นฐาน
  • การอำนวยความสะดวกด้านใบขับขี่ และการดำเนินการใบอนุญาตทำงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเช่น ร้านสินค้าปลอดภาษี (duty-free) โรงแรม ภัตตาคาร และ ศูนย์การค้า

ขั้นตอนการดำเนินการ

หลังจากส่งเอกสารการสมัครเป็นมาชิกแล้ว การดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมด 45 วัน

กลุ่มวีซ่าทั้งหมด มีดังนี้ (i) Visa on arrival จากเที่ยวบินต่างประเทศ (ii) กงสุลประเทศไทยต่างแดน (iii) หน่วยคัดกรองคนเข้าเมืองในกรุงเทพ ประเทศไทย

เงื่อนไข

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกเริ่มต้นที่ 500,000 บาท (รวมภาษีมวลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับระยะเวลา 5 ปี
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้เป็นพลเมืองไทย
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ต้องไม่มีการพำนักอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนดในการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ

  Request Investment Program One-Pager